Krauthammer

Top Management 6

Een verandering vooruit

Insights

Wat maakt iemand een goede topmanager? Het antwoord op deze vraag ligt verborgen in zelfkennis. Weten wie u bent en wat u beweegt is een essentiële voorwaarde voor succes. Door authentiek te zijn, open te staan voor nieuwe inzichten ten aanzien van uw rol als topmanager en te leren hoe u op een andere manier kunt bijsturen en beïnvloeden, vergroot u uw impact in uw organisatie.

Who's it for

U bent directeur of topmanager en onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van de strategie en het managen van initiatieven of veranderingen die een organisatiebrede invloed hebben. 

Benefits

 • Beslissingen nemen en communiceren
 • Een inspirerende bijdrage leveren aan de visie en strategie van uw organisatie
 • Zelfgemotiveerde medewerkers
 • Inzicht in eigen leiderschapsstijl
 • Een verrijkte leiderschapsstijl
 • Beheersen van crises en veranderingen

This training is currently only offered as part of our customised solutions.

Dates Apr 24, 2018
Apr 25, 2018
May 29, 2018
May 30, 2018
Jul 3, 2018
Jul 4, 2018

Learning Journey

learning journey

Face-to-face interaction

Classroom training

Class room training

Essential time to practice and learn through role and real plays

Learning goals

Learning goals discussion with N+1

Management involvement in the learning journey is an essential factor for effective learning success

Virtual interaction

4LS

4LS evaluation

Evaluating observable behaviour on a 4 level scale

Positive Mirror

Positive Mirror

Sharing positive feedback

Autonomous learning

Elearning

E-learning

Complete range of digital content

Memo card app

Memo Card App

Helpful memory triggers always at hand

Serious games

Serious Games

Role play as serious as it gets

Portal

Learning experience system Koach

Our multi-device user-centric platform provides an immersive learning experience that improves learning engagement

On the job practice

On-the-job practice

Our learning journeys stimulate maximum on-the-job practice with frequent opportunities to report back and share successes.

Programme

Sessie 1 (2 dagen) Ken uzelf

 • Zelfkennis: uitwisseling over leerdoelstellingen en de resultaten van de 4LS evaluatie
 • Veranderingen: emotionele reacties op onrust veroorzakende processen, argumenten structureren voor maximaal begrip en instemming
 • Communiceren: de essentiële elementen
 • Delegeren en autoriseren: aanpassen aan de verschillende niveaus van elk individu

Sessie 2 (2 dagen) Ken uw medewerkers

 • Medewerkers laten groeien: feedback geven, succes prijzen, goede werkwijzen versterken en stimuleren, op tijd waarschuwen, omgaan met high performers en natuurtalenten
 • Omgaan met afwijkingen: als de organisatie haar waarden moet beschermen en het individu zijn gedrag moet veranderen
 • Performance management: ontwikkeling bevorderen, successen analyseren, fouten wijzigen, competenties evalueren en potentieel managen
 • Onderhandelen: de fundamentele houdingen voor een betere overeenstemming en een verrijkte relatie

Sessie 3 (2 dagen) Ken uw team

 • Persoonlijke cases: de 10 gouden regels van de voorbeeldfunctie toepassen op persoonlijke situaties
 • Double Helix Model®: de paradoxen van verandering, fasen voor doorvoering en begeleiding van de transities, het herkennen van spanningen en paradoxen
 • Werkbesprekingen en teammeetings: rollen en attitudes Managen op afstand: motiveren, committeren en samenwerken

Download PDF

We look forward to hearing from you.

If you have any questions about a specific Krauthammer service, we'll connect you to the person who can give you an answer.