8
Efektivní prodejní techniky pro profesionály

SPIN, TAS, BANT, FAB, The Challenger. Nejpopulárnější prodejní metody.

Znáte je nebo dokonce používáte? A jak přizpůsobujete vaše prodejní metody dnešním specifickým podmínkám?
 
Zvolená prodejní metodologie předurčuje, jaký bude průběh celého procesu prodeje, jeho konzistentnost a efektivitu. Dobré prodejní argumenty a osobní šarm jsou stále nedílnou součástí úspěšného prodeje, ale samy o sobě už zdaleka nestačí.

 • Znáte aktuálně nejpopulárnější prodejní metody?
 • Pokládáte si otázku, které metody jsou pro vaši společnost a tým optimální?
 • Přemýšlíte, jak implementovat nové metody do stávajícího prodejního týmu a procesu?
Přečíst celý článek
Firemní kultura – jak budovat u vzdálených týmů a home officů

Firemní kultura už dávno není jen slovem bez hlubšího obsahu. Stává se často skloňovaným a důležitým firemním benefitem.  Významně se podílí na spokojenosti a motivaci stávajících zaměstnanců a atraktivitě firmy pro zaměstnance nové.
Budovat firemní kulturu v době rostoucí online komunikace a home officů je bezesporu obtížné, avšak o to zásadnější.
 
6 základních bodů jak na to:

 • Komunikujte
 • Odkazujte a připomínejte
 • Začněte u sebe a buďte příkladem
 • Chvalte
 • Dávejte zpětnou vazbu
 • Validujte
Přečíst celý článek
What is 21st century leadership? The new skills every manager needs and how to develop them fast (krauthammer.com)
Jaký je leadership 21. století?

Lídr 21.století musí zvládnout celou řadu dovedností, některé z nich jsou však rozhodující. 

Jaké jsou klíčové dovednosti, na kterých stojí úspěch lídra 21.století?

 • uplatnění vztahového leadershipu (Training Journal zdůrazňuje emoční inteligenci lídrů a schopnost komunikovat správné hodnoty)
 • rozvíjení schopností (dle průzkumu McKinsey jde hlavně o podporu myšlení, znalostí a talentu)
 • analýza dat (…zejména těch, jež měří lidské zdroje) 
 • dosažení efektivity na dálku (…posílením důvěry a vzájemného respektu)
 • sebevzdělávání (…schopností jít příkladem)
Přečíst celý článek
What is 21st century leadership? The new skills every manager needs and how to develop them fast (krauthammer.com)
Aktuální výzvy v oblasti leadershipu a managementu

Situace spojená s Covidem-19 přinesla nové, mnohem náročnější požadavky související s potřebou zmírnit dopady současné krize, zachovat kontinuitu procesů a poučit se do budoucna.

Nejpalčivější otázkou většiny firem je hromadný přesun zaměstnanců na home office,který změnil způsob vzájemné komunikace a dosavadní týmové spolupráce.

 • Místo delších osobních setkání  pravidelné virtuální schůzky, které jsou kratší, ale mnohem četnější.
 • Cílem je zachovat plynulou komunikaci a brainstorming.
 • Klíčovým nástrojem se stává budování důvěry, přijetí nových rolí a posun ke vztahovému leadershipu. 
Přečíst celý článek
What is 21st century leadership? The new skills every manager needs and how to develop them fast (krauthammer.com)
Jak rychle a efektivně zvládnout konflikt na pracovišti

V každém týmu najdeme lidi rozdílných osobnostních typů, věku, pohlaví, kultury či osobních preferencí.

Rozmanitost týmu je přínosem, zároveň však vytváří prostor pro střety zájmů a vznik konfliktů.

Konflikty na pracovišti jsou běžným jevem (zažívá je 85 % zaměstnanců) a vznikají nezávisle na „kvalitě“ manažera. Většina manažerů se domnívá, že jim střet zájmů na pracovišti neunikne. Opak je však pravdou. Proto je dobré naučit se rozpoznat příznaky konfliktu a umět identifikovat, o jaký typ se jedná.

 • Zaznamenali jste pokles produktivity?
 • Napětí?
 • Negativní reakce či zvýšenou absenci zaměstnanců?

Naučte se rozpoznat příznaky konfliktu, umět je identifikovat a efektivně řešit.

Přečíst celý článek
What is 21st century leadership? The new skills every manager needs and how to develop them fast (krauthammer.com)
Jak maximalizovat produktivitu práce na home office

Humanistický způsob řízení a vedení lidí je jasným ukazatelem změny, kterou prochází dnešní leadership a management.

Podporuje produktivitu, zaujetí a snahu.  Členy týmu však vždy staví na první místo před kvantitativní výsledky.

Manažer se z pozice autoritativního vůdce posunuje do role podporovatele. Rozvíjí ve vedených lidech jejich talent, schopnosti, sebedůvěru, a ti pak sami svou snahou a vůlí dosahují lepších výsledků.

Jaké jsou hlavní zásady humanistického řízení?

 • Proměňte výzvy v příležitosti
 • Neexistuje jedna zaručeně „správná“ cesta, každý očekává od leadera něco jiného
 • Budujte týmovou kulturu, u home office týmů může být specifická
 • Zaměřte se na „soft skills“
Přečíst celý článek