In-company training

To meet your specific needs in terms of audience, size or location. 

Leadership & Management

Úspěch leadera a manažera není jen v jeho odborných znalostech, ale především ve schopnosti inspirovat a vést své zaměstnance k naplnění firemních ambicí.

Témata zahrnují:

 • Inspirující leadership
 • Vysoce výkonný manažerský tým
 • Autentický management
 • a další oblasti ...
Více o Leadership & Management

Firemní kultura & Spolupráce

Pro zapojení nejen mysli, ale i srdce lidí, a vytvoření nových přesvědčení, je potřeba skutečné expertízy.Ta umožní najít správné řešení pro celou organizaci i každého jednotlivce.

Témata zahrnují:

 • Budování důvěry
 • Vytváření firemní kultury
 • Sloučení dvou kultur do jedné a/nebo vytváření nové firemní kultury
 • a další oblasti ...
Více o Firemní kultura & Spolupráce

Změna & Transformace

Pokud chce vaše organizace uskutečnit významnou změnu nebo projít transformací, Krauthammer zajistí, že se vaši lidé budou aktivně podílet na této cestě.

Témata zahrnují:

 • Příprava a vedení úspěšných změn
 • Provozní excelence
 • Strategický management a inovace
 • a další oblasti ...
Více o Změna & Transformace

Prodejní excelence

Vytváření vztahů s klienty, identifikace jejich klíčových rozhodovací faktorů, konfrontace stávajícího stavu a prezentace nové pespektivy. Krauthammer rozvíjí dovednosti pro zajištění měřitelných výsledků ve všech oblastech prodeje.

Témata zahrnují:

 • Prodejní management a koučink
 • Key account management
 • Konzultativní prodej a vyjednávání
 • a další oblasti ...
Více o Prodejní excelence