Krauthammer

  • Cesta rozvoje

Stavební kameny vaší cesty rozvoje

Náš proces je navržen tak, aby byl dosažen osobní rozvoj a trvalá změna chování. Každý projekt adaptujeme na vaše specifické potřeby s využitím řady metod a přístupů.

Memo Card App

In the spotlight

Memo Card webové aplikace

  • rychlá inspirace, která je vždy po ruce
  • inteligentní a snadno dostupné připomenutí klíčových myšlenek
  •  pomocník v okamžicích, na kterých záleží
  • k dispozici v 9 jazycích
  • kustomizace

Propojení a kombinace rozvojových metod

K vytvoření optimální kombinace metod pro osobní rozvoj je důležité porozumět, jak se lidé učí. Které kroky, metody a nástroje jsou nejvíce efektivní pro konkrétní situace a jak je obohatit o trendy a novinky ve vzdělávání.
Naše nástroje rozdělujeme do 3 kategorií:

Osobní interakce

Interaktivní trénink

Rozvoj prostřednictvím případových studií a situačních scének

Koučink Top managementu a klíčových talentů

Individuální rozvoj klíčových osobností

Exekutivní koučink

Efektivní rozvoj osobního růstu a výkonnosti, osobní rozvoj

Workshopy využívající kolektivní inteligenci

Nové způsoby týmové spolupráce s většími skupinami zaměřené na kolektivně sdílený výsledek.

Outdoor aktivity

Svěží přístupy, které překvapí a inspirují nečekanými výsledky

Assessment centra

Pozorovatelné chování je platformou, která komplexně hodnotí potenciál účastníka během reálných a případových studií.

Facilitace řešení problémů

Vedení řešitelských sezení a hledání kreativních myšlenek

Strategické diskuze s N+1

Zapojení Top managementu do cesty rozvoje a její propojení s dlouhodobou strategií společnosti

Virtuální interakce

361° zpětná vazba

361° obraz reálného chování

4LS hodnocení

Vyhodnocení pozorovatelného chování v klíčových situacích na čtyřstupňové škále.

Měření zaujetí (angažovanosti)

Měření zaujetí týmu nebo firmy v reálném čase.

TASK analýza týmové spolupráce

Analýza 8 dimenzí a 40 parametrů efektivního týmu.

Průzkum kvality týmu

Podpora aktivit využívající týmovou synergii

Positive Mirror

Sdílení pozitivní zpětné vazby

Klaxoon

Digitální skupinová interakce

Whatsplay & Clipplay

Nácvik situačních scének a případových studií, kdykoliv a kdekoliv

Vitruální setkání

Cílené virtuální interakce zaměřené na učení a sdílení výsledků

Autonomní učení, online kurzy

E-learningové moduly & videa

Široký sortiment digitálních rozvojových modulů

DISC - TTI Success Insights

Analýza osobnostního typu prostřednictvím snadno pochopitelného jazyka barev.

Memo Card webové aplikace

Užitečná paměťová aplikace vždy po ruce.

Reálné hry

Případové studie vycházející z reálných situací.

Portal

Learning experience system Koach

Our multi-device user-centric platform provides an immersive learning experience that improves learning engagement

Uplatnění v reálném životě

Naše vzdělávací řešení podporuje maximální použití nových dovedností v reálném životě s následnou zpětnou vazbou a sdílením zkušeností.