DISC - TTI Success Insights

Analýza osobnostního typu prostřednictvím snadno pochopitelného jazyka barev

Využití

  • Při analýze vlivu osobnostního typu na naše chování. Pomáhá v otázkách udržení a zvýšení motivace, řešení sporů a konfliktů, budování odolnosti vůči stresům a tlakům
  • Pokud je dobře komunikována potřeba a cíl vypracování osobní analýzy, pak tento nástroj dokáže velmi dobře vystihnout osobnostní profil a nejen hodnocenému poskytne cenné vstupy osobnímu rozvoji

Výhody

  • Přináší vhled do našeho chování, silných a slabých stránek
  • Pomáhá nám pochopit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají a jak s nimi úspěšně komunikovat a jednat
  • Kombinací této metody s dalšími aktivitami či nástroji se výrazně zvyšuje pochopení a identifikace trénované osoby s obsahem tréninku, trénovaný přistupuje k informacím v kontextu toho, co se dozvěděl v osobní analýze