DISC - TTI Success Insights

Analýza osobnostního typu prostřednictvím snadno pochopitelného jazyka barev

Využití

  • Při analýze vlivu osobnostního typu na naše chování. Pomáhá v otázkách udržení a zvýšení motivace, řešení sporů a konfliktů, budování odolnosti vůči stresům a tlakům
  • Pokud je dobře komunikována potřeba a cíl vypracování osobní analýzy, pak tento nástroj dokáže velmi dobře vystihnout osobnostní profil a nejen hodnocenému poskytne cenné vstupy osobnímu rozvoji

Výhody

  • Přináší vhled do našeho chování, silných a slabých stránek
  • Pomáhá nám pochopit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají a jak s nimi úspěšně komunikovat a jednat
  • Kombinací této metody s dalšími aktivitami či nástroji se výrazně zvyšuje pochopení a identifikace trénované osoby s obsahem tréninku, trénovaný přistupuje k informacím v kontextu toho, co se dozvěděl v osobní analýze

Related client cases

Establishing common managerial practices to address operational improvements

Geodis Road Transport wanted to establish shared managerial rules and exemplary behaviours. Therefore motivational management practices to secure performance, leadership roles and interpersonal relationships needed to be addressed.

Related learning journey elements

DISC - TTI Success Insights

Analýza osobnostního typu prostřednictvím snadno pochopitelného jazyka barev

DISC - TTI Success Insights

Analýza osobnostního typu prostřednictvím snadno pochopitelného jazyka barev

DISC - TTI Success Insights

Analýza osobnostního typu prostřednictvím snadno pochopitelného jazyka barev

DISC - TTI Success Insights

Analýza osobnostního typu prostřednictvím snadno pochopitelného jazyka barev