Uživatelská platforma, elektronická aplikace na počítač, tablet i smartphone. Přístupná pro účastníky kurzu a trenéra.