Reálné hry

Případové studie vycházející z reálných situací

Využití

  • V čase mezi jednotlivými tréninkovými moduly, zejména je-li třeba zafixovat a procvičit naučené dovednosti nebo podpořit nové přístupy a návyky
  • Velmi dobře funguje pro všechny cílové skupiny. Hraní her a rolí výrazně zvyšuje motivaci

Výhody

  • Konfrontace s reálnými situacemi a výzvami poskytuje okamžitou zpětnou vazbu od účastníků hry i od trenéra
  • Pro účastníky je hraní her časem, ve kterém se učí, aniž by to však vnímali jako učení