Facilitace řešení problémů

Vedení řešitelských sezení a hledání kreativních myšlenek

Využií

  • Pokud je třeba sjednotit tým a srovnat rozdíly ve vnímání, zájmech a stanoviscích
  • Když je třeba kombinovat know-how osob na různých pozicích a často s rozdílnými zájmy, aby se dosáhlo požadovaného výsledku
  • Jako metoda vedoucí ke smíření a nastolení důvěry po konfliktu v týmu

Výhody

  • Osoba neutrálního facilitátora, který se soustředí na průběh rozhodovacího proces, aniž by ovlivňoval výsledek rozhodnutí
  • Podporuje budování vzájemného respektu a pozitivního vnímání odlišností mezi členy týmu
  • Metody a chování, které si účastníci osvojí, často po dlouhou dobu předávají a šíří do celé organizace