361° zpětná vazba

361° obraz reálného chování

Využití

  • Pro každého, kdo ve své práci vstupuje do interakcí s kolegy, je užitečným nástrojem ke zjištění zpětné vazby na svou osobu
  • Těm, kteří jsou hodnotiteli, pomáhá ujasnit si a definovat, jaké silné a slabé stránky mají jejich kolegové a jak s nimi efektivně spolupracovat

Výhody

  • Napomáhá k získání upřímné zpětné vazby na osobu hodnoceného, a jelikož je anonymní, zároveň nepřímo přispívá k uvědomění a požadované změně chování
  • Vytváří rovné podmínky k tomu, aby se každý v týmu mohl vyjádřit a zároveň získat zpětnou vazbu
  • Zapojení stakeholderů jako součást celého procesu