4LS hodnocení

Vyhodnocení pozorovatelného chování v klíčových situacích na čtyřstupňové škále

Využití

  • Objektivně a měřitelně hodnotí chování manažera ve 13 oblastech
  • Jako startovací metoda, sloužící k hodnocení toho, které chování vyžaduje další pozornost a rozvoj
  • K vyhodnocení, zda konkrétní hodnocená osoba je či není vhodná pro výkon určité pozice

Výhody

  • Díky využití čtyřstupňové škály zvyšuje objektivitu hodnocení a omezuje úskalí subjektivního vnímání na základě preferencí hodnotitelů
  • Objektivita vytváří příznivé podmínky pro změnu
  • Vytváří benchmark pro další hodnocení a srovnání se skupinami manažerů na podobné pozici ve stejném oboru aktivit