Měření zaujetí (angažovanosti)

Měření zaujetí týmu nebo firmy v reálném čase

Využití

  • Analýza a identifikace oblastí pro zlepšení týmového výkonu
  • Data získané analýzou doporučujeme v následném workshopu, tréninku nebo koučinku převést do konkrétních změn v chování
  • Výstupy lze vydefinovat jako objektivní a jasně zřetelné body, na kterých je třeba pracovat

Výhody

  • Komplexní a zároveň velmi rychlý průzkum týmového výkonu
  • Poskytuje týmu jasnou informaci o tom, co je třeba zlepšit a dává mu prostor pro nalezení vlastního způsobu řešení