Průzkum kvality týmu

Podpora aktivit využívající týmovou synergii

Využití

  • Jako startovací program pro následný trénink, zaměřený na týmovou spolupráci a výkon
  • Pro vypracování jasných bodů, které definují stav týmu a oblasti, na kterých je třeba pracovat v budoucnu tak, aby se s nimi ztotožnil každý člen týmu

Výhody

  • Průzkum vytváří základ pro diskuzi a pochopení pozadí a skutečností, které se skrývají za aktuálními výsledky
  • Velmi rychlý a zároveň hloubkový průzkum
  • Poskytuje dobrý přehled o tom, jaký je názor členů týmu a kolegů na kvalitu týmu