Krauthammer

Search Results for

201 results in Publications

View all Publications results

59 results in Client Cases

André Koch

How a change in behaviour and attitude of client facing employees leads to higher client satisfaction

Armacell

Setting standards for a value based leadership culture to follow the strategy of internationalisation

View all Client Cases results

5 results in Topics

Změna & Transformace

Oblast změn, transformací a restrukturalizací dovedností řešíme v mnoha podobách. Zde jsou některé z nejčastějších klientských výzev, na kterých jsme pracovali:

Změna & Transformace

Oblast změn, transformací a restrukturalizací dovedností řešíme v mnoha podobách. Zde jsou některé z nejčastějších klientských výzev, na kterých jsme pracovali:

View all Topics results

3 results in Customised programmes

Krauthammer amplio

Krauthammer Amplio je určen zejména pro větší počet účastníků a skupiny. Vzdělávací proces je často digitalizován. Je založen na nejnovějším vývoji v oblasti neurověd, pozitivní psychologie, IT technologie a využití nových způsobů učení. Amplio se zaměřuje na cenově efektivní formát, který vyžaduje více času na přípravu, ale vede k velmi dobrým výsledkům při výhodnější ceně. 

Krauthammer

Seniorní trenéři Krauthammeru jsou odborníci v tréninku vedení lidí a komunikace. Jejich odbornost je založená na vlastních zkušenostech a na dlouholeté spolupráci s klienty. Již 45 let je naše jedinečná metoda učení zaměřená na pozorovatelné a trvalé změny chování na individuální, týmové a firemní úrovni.
Všechny naše rozvojové programy jsou přizpůsobený kontextu klienta. 

View all Customised programmes results