Nenašli jste téma, které vás zajímá? Nevíte, který tréninkový program je pro vás nejvhodnější? Napište nám na info.czech@krauthammer.com

Leadership & Management

Vedení lidí a rozvoj manažerských dovedností řešíme v mnoha podobách. Zde jsou některé z nejčastějších klientských výzev, na kterých jsme pracovali:

Inspirující leadership

Seberozvoj a rozvoj manažerských dovedností, zaměřených na dlouhodobou motivaci a zaujetí na úrovni celé organizace.

Vysoce výkonný manažerský tým

Zvýšení spolupráce, synergií, důvěry a výkonu ve vrcholovém manažerském týmu.

Autentický management

Vytváření přístupů a managerských dovedností, které podněcují seberozvoj a využívají jedinečný potenciál a silné stránky každého manažera.

Efektivní spolupráce

Vytváření přístupů, které podporují týmového ducha a spolupráci na všech úrovních organizace.

Přesvědčivá komunikace a pozitivní ovlivňování

Pochopení vlastního stylu komunikace a vědomé vytváření cíleného pozitivního vlivu na ostatní.

Nenašli jste téma, které vás zajímá? Nevíte, který tréninkový program je pro vás nejvhodnější? Napište nám na info.czech@krauthammer.com

Client cases

Leadership & Management development in action

Coaching a new Management Committee to operate quickly as one team

The newly appointed Management Committee of Clariant’s Global Business Services Organisation (GBS) had to act as a real team as from day one. To cope with this challenge they embarked on a 10 months high performing team journey.

Building a common leadership culture to engage people after new acquisitions

Provimi needed a common leadership culture after several mergers. Managerial practices and behaviours that required attention in order to unify and drive engagement were identified. Focus areas were performance management, team building and coaching skills.

Included in the learning journey of Provimi:

Increasing team satisfaction and employee retention through well-trained managers and leaders

Huntsman had to unify management tools to close gaps between regions and divisions. The co-designed Advanced Management programme focussed on leadership styles and employee development.

  • Leadership & Management

Staňte se úspěšným leaderem      a manažerem

Úspěch leadera a manažera není jen v jeho odborných znalostech, ale především ve schopnosti inspirovat a vést své zaměstnance k naplnění firemních ambicí.