Leadership ve VUCA světě

Současný svět se nám mění před očima alarmující rychlostí. Nevíme, co bude zítra, a těžko se učíme změny zvládat. 
Hlavním důvodem je kombinace 4 faktorů, které vytvářejí nové VUCA prostředí. Zjistěte, čím jsou tak specifické a naučte se s nimi pracovat.

 • Volatility / Proměnlivost
 • Uncertainty / Nepředvídatelnost
 • Complexity / Komplexnost
 • Ambiguity / Nejednoznačnost 

 

Pro koho je program určen:

 • Pro manažery na všech úrovních
 • Pro team leadery
 • Pro každého, kdo se chce naučit novým přístupům, které mu usnadní zvládat výzvy současného světa

Co se naučíte:

 • Jak zvládnout neustálé změny
 • Jakým způsobem určit priority
 • Jak najít shodu při různých pohledech na stejnou realitu
 • Jak udělat správná rozhodnutí a motivovat k jejich naplnění
 • Jak vést k samostatnosti a dosáhnout skutečného engagementu
 • Které z přístupů leadershipu dnes fungují a které bychom měli opustit
 • Jak správně komunikovat klíčové informace
 • Jak si dlouhodobě udržet energii a pozitivní přístup

Na co se zaměříme?

 • 14 nástrojů a přístupů leadera ve VUCA světě
 • Pochopení vlivů jednotlivých VUCA faktorů na vaši organizaci nebo tým
 • Analýza, který z VUCA faktorů potřebujete v dnešní době řešit
 • Iniciace potřebných změn a jejich optimální načasování i vedení
 • Předvídání budoucího vývoje a jeho proaktivní využití
 • Zvládnutí komplexního prostředí a správné rozhodování
 • Optimální využití potenciálu vedeného týmu a vytváření engagementu
 • Zvýšení vašeho osobního vlivu na strategická rozhodnutí vaší organizace

 Jak program probíhá:

 • Řešení případových studií, individuální zpětná vazba, sebereflexe, interaktivní týmová práce
 • Trénink je dvoudenní
 • Probíhá ve skupinách o maximálním počtu 10 účastníků

Termíny: 4.11. a 2.12. 2021, 9:00 - 16:30 hod.

Místo: prezenčně / online dle aktuální situace /
Krauthammer, Antala Staška 34, Praha 4 (v docházkové vzdálenosti od metra Budějovická)

Cena: 9 800,- bez DPH. Cena zahrnuje 2 školicí dny, školicí materiály, v případě prezenční formy dopolední a odpolední občerstvení.

Pro přihlášení či více informací o programu kontaktujte, prosím, Markétu Drtinovou: mdrtinova@krauthammer.com.

Přihlášením na naše programy dáváte souhlas s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky