Naposledy jste viděli

Jak úspěšně zvládnout "NEW NORMAL" s novou motivací a dostatečnou energií?

Další z našich inspirativních webinářů, které přinášíme zdarma našim klientům a jimi pozvaným účastníkům.

Tématu se budeme věnovat podrobněji ve veřejném programu ŽIVOTNÍ ENERGIE V "NEW NORMAL" 23.11. 2021.

Neustálé změny, vyšší úroveň stresu, obtížnější komunikace, sociální odcizení, přechod na trvalý home office a/nebo hybridní formát práce jsou jenom některé z výzev, které v letošním roce řešíme.

Abychom vás podpořili v úspěšném překonání těchto výzev, během webináře vám nabídneme odpovědi především na tyto otázky: 

  • Co vytváří naši nezdolnost potřebnou pro zvládnutí obtížného období?
  • Jaký je vliv neustálých změn na naši životní energii a jak naši energii doplňovat?
  • Jak u sebe / kolegů / blízkých osob identifikovat blížící se krizi? Jak se v této situaci zachovat?
  • Kde a jak hledat novou motivaci pro pracovní i osobní život?
  • Jak se vyrovnat se současnou situací a zároveň si udržet pozitivní nastavení pro budoucnost?