8

Osobní rozvoj

Jaká jsou doporučení pro práci z domu? Jak si řídit čas, jak pracovat na společných úkolech, když o nich nemůžete společně diskutovat? A je vůbec možné se v dnešní době rozvíjet a vzdělávat?

Jak úspěšně pracovat na home office
 • Správné stanovení priorit a Time management na home office.
 • Vytváření funkčních a eliminace nefunkčních návyků.
 • Preference a slepá místa extrovertů a introvertů na home office.
 • Efektivní elektronická komunikace s kolegy, manažerem a partnery.
 • Vytváření vnitřní motivace a uspokojení.
Jak si v dnešní době udržet pozitivní přístup a energii
 • Jak řešit příčiny dlouhodobého stresu a jejich důsledky.
 • Osobní emoční účet – vědomé vytváření pozitivního přístupu.
 • Jak efektivně pracovat se 4 klíčovými zdroji naší životní energie.
 • Cesta k osobní nezdolnosti v kritických situacích.
 • Krátkodobé a dlouhodobé řešení nerovnováhy životní energie.
   
Jak efektivně zvládat kritické a konfliktní situace
 • Nejčastější příčiny vzniku konfliktních situací v současné době.
 • Konstruktivní asertivita: odstranění rizika submisivity a agresivity.
 • Jednání s manipulativními partnery.
 • 6 klíčových principů řešení konfliktů.
 • 4 přístupy pro změnu konfliktního rozhovoru na konstruktivní diskuzi.
Jak si řídit priority a čas v nové době
 • Jak současná situace ovlivňuje naši práci s časem a dalšími zdroji?
 • Jaké jsou hlavní pilíře Time managementu v nových situacích?
 • Jak si správně stanovit své prioritní cíle?
 • Jak řešit neočekávané změny?
 • Jak vytvářet nové návyky potřebné pro dnešní dobu?
Jak v dnešní době nejlépe využívat a rozvíjet svůj potenciál
 • Metoda „Klíčových kompetencí“: cesta k překonání současných limitů našeho výkonu a výsledků.
 • Naše oblíbené kompetence a jejich úskalí.
 • Rozvojové výzvy a blokující alergie.
 • Jak odhalit skryté kompetence a rozvíjet je?
 • Vytváření osobní excelence na základě kreativní kombinace našich kompetencí.
Time Management a řízení priorit v NOVÉ době
 • Jak současná situace ovlivňuje naši práci s časem a dalšími zdroji

 • Jaké jsou hlavní pilíře time managementu v nových situacích

 • Jak si správně stanovit své prioritní cíle

 • Jak řešit neočekávané změny

 • Jak vytvářet nové návyky, potřebné pro dnešní dobu