China -Peking

Unit 905, Jin Zhong Building1
No.680 Zhao Jia Bang Road
Xu Hui District, Shanghai, China.
Post code: 200031                            

+86 21 6473 2055