Top Management 6

Een verandering vooruit

Insights

Wat maakt iemand een goede topmanager? Het antwoord op deze vraag ligt verborgen in zelfkennis. Weten wie u bent en wat u beweegt is een essentiële voorwaarde voor succes. Door authentiek te zijn, open te staan voor nieuwe inzichten ten aanzien van uw rol als topmanager en te leren hoe u op een andere manier kunt bijsturen en beïnvloeden, vergroot u uw impact in uw organisatie.

Who's it for

U bent directeur of topmanager en onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van de strategie en het managen van initiatieven of veranderingen die een organisatiebrede invloed hebben. 

Benefits

 • Beslissingen nemen en communiceren
 • Een inspirerende bijdrage leveren aan de visie en strategie van uw organisatie
 • Zelfgemotiveerde medewerkers
 • Een verrijkte leiderschapsstijl
 • Inzicht in eigen leiderschapsstijl
 • Beheersen van crises en veranderingen

EUR 6870

Dates Sep 10, 2019
Sep 11, 2019
Oct 10, 2019
Oct 11, 2019
Nov 14, 2019
Nov 15, 2019
Language Dutch
Region Garderen
Contact Hoofddorp office, Netherlands

(+31) (0)23 5584 400

info.netherlands@krauthammer.com

* This total investment (excl. VAT) includes all material and catering.

Learning Journey

Face-to-face interaction

Class room training

Class room training

Essential time to practice and learn through role and real plays

Learning goals

Learning goals discussion with N+1

Management involvement in the learning journey is an essential factor for effective learning success

Virtual interaction

4LS

4LS evaluation

Evaluating observable behaviour on a 4 level scale

Positive mirror

Positive Mirror

Sharing positive feedback

Autonomous learning

Elearning

E-learning

Complete range of digital content

Memo card app

Memo Card App

Helpful memory triggers always at hand

Serious games

Serious Games

Role play as serious as it gets

Portal

Learning experience system Koach

Our multi-device user-centric platform provides an immersive learning experience that improves learning engagement

On the job practice

On-the-job practice

Our learning journeys stimulate maximum on-the-job practice with frequent opportunities to report back and share successes.

Programme

Sessie 1 (2 dagen) Ken uzelf

 • Zelfkennis: uitwisseling over leerdoelstellingen en de resultaten van de 4LS evaluatie
 • Veranderingen: emotionele reacties op onrust veroorzakende processen, argumenten structureren voor maximaal begrip en instemming
 • Communiceren: de essentiële elementen
 • Delegeren en autoriseren: aanpassen aan de verschillende niveaus van elk individu

Sessie 2 (2 dagen) Ken uw medewerkers

 • Medewerkers laten groeien: feedback geven, succes prijzen, goede werkwijzen versterken en stimuleren, op tijd waarschuwen, omgaan met high performers en natuurtalenten
 • Omgaan met afwijkingen: als de organisatie haar waarden moet beschermen en het individu zijn gedrag moet veranderen
 • Performance management: ontwikkeling bevorderen, successen analyseren, fouten wijzigen, competenties evalueren en potentieel managen
 • Onderhandelen: de fundamentele houdingen voor een betere overeenstemming en een verrijkte relatie

Sessie 3 (2 dagen) Ken uw team

 • Persoonlijke cases: de 10 gouden regels van de voorbeeldfunctie toepassen op persoonlijke situaties
 • Double Helix Model®: de paradoxen van verandering, fasen voor doorvoering en begeleiding van de transities, het herkennen van spanningen en paradoxen
 • Werkbesprekingen en teammeetings: rollen en attitudes Managen op afstand: motiveren, committeren en samenwerken

Subscribe Download PDF

Contact us

If you have any questions about a specific Krauthammer service, we'll connect you to the person who can give you an answer.