AdNovum

Client
AdNovum

Industrie
IT

Onderwerp
Betrokken leiderschap

Doelstelling
Leiderschap opbouwen in een concurrerende multi-culturele omgeving

Onze beste mensen op de case

René Keller

Training Consultant

We Sense

AdNovum, een vooraanstaande aanbieder van software-oplossingen met ruim 500 medewerkers, merkte dat groeien niet altijd makkelijk gaat. In een omgeving die steeds internationaler werd, waren de oude organisatiestructuur en managementcultuur steeds minder effectief.

We Bridge

Na analyse van de situatie werden drie gebieden voor gedragsontwikkeling aangewezen: deskundige ingenieurs moesten worden omgevormd tot people managers; projectleiders moesten leren hoe zij zonder hiërarchische autoriteit veelal geografisch verspreide teams konden aansturen; en mensen uit verschillende culturen moesten elkaar leren begrijpen en effectief kunnen samenwerken.

We Design

In intensieve samenwerking met sleutelfiguren binnen AdNovum stelde Krauthammer een trainingsprogramma van drie dagen op. De focus lag hierin op onderlinge communicatie, doelen stellen, taken delegeren, medewerkers motiveren, feedback geven en ontvangen en afstemmingsgesprekken voeren. Bijzondere aandacht werd gegeven aan multiculturele communicatie. Hierin werd ingegaan op de verschillen in gedrag tussen mensen uit uiteenlopende culturen en hoe daar gepast en effectief op kan worden gereageerd.

We Facili'train

Dit programma maakt al 15 jaar deel uit van het “leadership development” bij AdNovum en is tot op heden gevolgd door ruim 200 mensen.

You Drive

De langdurige inspanningen op gebied van leiderschapsontwikkeling hebben geleid tot een geheel nieuwe leiderschapscultuur. Ook de mensen die het programma 15 jaar geleden hebben doorlopen, passen nog steeds toe wat zij destijds hebben geleerd. In het dagelijks werk wordt duidelijk een gezamenlijke managementtaal gehanteerd. Waarneembare resultaten hiervan zijn onder andere: meer onderling vertrouwen bij de lijnmanagers, efficiëntere werkbesprekingen, meer duidelijkheid bij het stellen van doelen, betere interculturele communicatie en zelfs een gezondere balans tussen werk en privé voor de managers, dankzij effectievere delegering van taken. Dit alles droeg in aanzienlijke mate bij aan meer efficiëntie binnen de organisatie, die mede daardoor de ambitie op het gebied van internationale groei heeft kunnen realiseren.

Wij horen graag van u.

Als u vragen heeft over een specifieke dienst van Krauthammer, brengen wij u in contact met de persoon die deze kan beantwoorden.