Clariant

Client
Clariant

Industrie
Industrie

Onderwerp
Teams die goed presteren

Doelstelling

Coaching om snel als 1 managementteam te functioneren

Onze beste mensen op de case

Thierry Stéphan

Senior Consultant

Silvio Ballerini

Senior Consultant

We Sense

Clariant, een van de grootste chemieconcerns in de wereld, heeft een ambitieus nieuw operationeel model ingevoerd waardoor de overstap gemaakt moest worden van functiespecifieke services naar “end-to-end”-processen. Om deze verandering wereldwijd te implementeren werd een nieuwe business unit met 700 medewerkers opgezet. Een nieuw directieteam werd benoemd, dat twee jaar de tijd kreeg om procesexcellentie te bereiken.

We Bridge

De uitdaging voor het nieuwe directieteam was om vanaf dag 1 deze uitdagende verandering vorm te geven en als een echt team te handelen. Hiervoor moesten de visie en strategische doelstellingen helder worden geformuleerd. Ook een gedragscode, beschrijving van de leiderschapsstijl, governance, rollen en verantwoordelijkheden en manieren van samenwerking moesten worden omschreven. Krauthammer nam individuele interviews af, liet de directieleden twee vragenlijsten invullen (TASK² en DISC-WPMOT) en observeerde een teambijeenkomst, om zo een diepgaand inzicht in het team te verkrijgen.

We Design

Een op maat ‘high performing team’-programma werd ontworpen, bestaande uit teamworkshops en collectieve coaching.

We Facili'train

Het programma werd uitgerold in een periode van tien maanden, aansluitend op de teambijeenkomsten waarin de visie en strategische doelstellingen werden opgesteld. Het omvatte zes sessies van elk anderhalve dag, geleid door een van meest senior consultants van Krauthammer.

You Drive

De directieleden waren zeer enthousiast over het programma. Het stelde iedereen in staat om zijn sterke punten uit te buiten, zwakke punten te versterken en onderling vertrouwen op te bouwen. Dankzij het inzicht in gedrag en motieven op individueel niveau verbeterde de interpersoonlijke communicatie tussen de teamleden sterk, met een aanzienlijke positieve uitwerking op het leiderschap van het team als geheel.

Andere client cases kan het interessant

Een gezamenlijke leiderschapscultuur bouwen om mensen te engageren na overname

Na verschillende fusies had Provimi behoefte aan een gezamelijke leiderschapscultuur. Eerst werden de gewenste managementpraktijken en gedrag geïdentificeerd waarbij de focus lag op samenwerking en verhoging van engagement. Er werd gewerkt aan performance management, team building en coachingvaardigheden.

Inbegrepen in het leerpad van Provimi:

Hoe veranderingen in gedrag en attitude tot hogere klantentevredenheid leiden

André Koch wilde een verbeterde klantgerichtheid voor hun verkopers en back office medewerkers. Twee leertracten werden ontwikkeld: een verkoopworkshop en een programma voor de back office rond telefoonvaardigheden.

Inbegrepen in het leerpad van André Koch :

Dynamische workshop 'Appreciative Inquiry' na een moeilijke periode

Na het toernooi in 2016 werd een workshop 'Appreciate Inquiry' ontworpen om met een positieve benadering na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het evenement.

Wij horen graag van u.

Als u vragen heeft over een specifieke dienst van Krauthammer, brengen wij u in contact met de persoon die deze kan beantwoorden.