Clariant

Client
Clariant

Industrie
Industrie

Onderwerp
Teams die goed presteren

Doelstelling

Coaching om snel als 1 managementteam te functioneren

Onze beste mensen op de case

Thierry Stéphan

Training Consultant

Silvio Ballerini

Training Consultant

We Sense

Clariant, een van de grootste chemieconcerns in de wereld, heeft een ambitieus nieuw operationeel model ingevoerd waardoor de overstap gemaakt moest worden van functiespecifieke services naar “end-to-end”-processen. Om deze verandering wereldwijd te implementeren werd een nieuwe business unit met 700 medewerkers opgezet. Een nieuw directieteam werd benoemd, dat twee jaar de tijd kreeg om procesexcellentie te bereiken.

We Bridge

De uitdaging voor het nieuwe directieteam was om vanaf dag 1 deze uitdagende verandering vorm te geven en als een echt team te handelen. Hiervoor moesten de visie en strategische doelstellingen helder worden geformuleerd. Ook een gedragscode, beschrijving van de leiderschapsstijl, governance, rollen en verantwoordelijkheden en manieren van samenwerking moesten worden omschreven. Krauthammer nam individuele interviews af, liet de directieleden twee vragenlijsten invullen (TASK² en DISC-WPMOT) en observeerde een teambijeenkomst, om zo een diepgaand inzicht in het team te verkrijgen.

We Design

Een op maat ‘high performing team’-programma werd ontworpen, bestaande uit teamworkshops en collectieve coaching.

We Facili'train

Het programma werd uitgerold in een periode van tien maanden, aansluitend op de teambijeenkomsten waarin de visie en strategische doelstellingen werden opgesteld. Het omvatte zes sessies van elk anderhalve dag, geleid door een van meest senior consultants van Krauthammer.

You Drive

De directieleden waren zeer enthousiast over het programma. Het stelde iedereen in staat om zijn sterke punten uit te buiten, zwakke punten te versterken en onderling vertrouwen op te bouwen. Dankzij het inzicht in gedrag en motieven op individueel niveau verbeterde de interpersoonlijke communicatie tussen de teamleden sterk, met een aanzienlijke positieve uitwerking op het leiderschap van het team als geheel.

Wij horen graag van u.

Als u vragen heeft over een specifieke dienst van Krauthammer, brengen wij u in contact met de persoon die deze kan beantwoorden.