Eurocontrol

Hoe een verbeterd beoordelingsproces voorbeeldgedrag stimuleert

Client
Eurocontrol

Industrie
Overheid

Onderwerp
Managers die inspireren

Doelstelling
Hoe een verbeterd beoordelingsproces voorbeeldgedrag stimuleert

Onze beste mensen op de case

Adriano Franchin

Training Consultant

Joseph Rétif

Training Consultant

Paul Duncker

Independent Trainer

We Sense

Eurocontrol is een intergouvernementele organisatie die zorg draagt voor de afhandeling en de veiligheid van het luchtverkeer in Europa. De organisatie heeft haar hoofdkantoor in Brussel en ruim 1.900 hooggekwalificeerde professionals in dienst.

In 2012 bleek uit een audit dat binnen Eurocontrol de ontwikkeling van medewerkers niet effectief verliep. Dit gold met name voor het beoordelingsproces, dat tot dan toe alleen gericht was op resultaten die verbetering behoefden. Besloten werd om de doelstelling aan te passen en te streven naar resultaten op basis van voorbeeld gedrag, dat engagement en motivatie ondersteunt. Om een duurzame verandering van het beoordelingsproces te kunnen realiseren, moest Eurocontrol eerst de normen voor gewenst gedrag binnen de organisatie definiëren.

We Bridge

Krauthammer organiseerde een workshop en bepaalde het raamwerk waarbinnen samen met Eurocontrol vijf gewenste vormen van gedrag en houding werden gedefinieerd. Dit waren ‘resultaatgerichtheid', ‘veranderingsbereidheid', ‘klantgerichtheid’, ‘teamwork’ en 'integriteit’. Dit zouden ook de essentiële elementen van het daaropvolgende trainingsprogramma zijn.

We Design

Na de workshop ontwikkelden Krauthammer en Eurocontrol samen een managementtraining van één dag. Belangrijke stakeholders werden bij het ontwerp betrokken, om er zeker van te zijn dat het programma aansloot op de specifieke Eurocontrol-context. 

De training ging gedetailleerd in op de vijf gewenste gedragingen, waarbij zowel positieve als ook negatieve indicatoren van elk gedrag aan bod kwamen. De managers werden ook getraind om gedrag te observeren, feedback te geven en medewerkers uit te dagen om actieplannen voor het geobserveerde gedrag te formuleren.

Met ervaren managers werd proefgedraaid om het programma verder aan te scherpen.

We Facili'train

32 groepen medewerkers in België, Nederland en Frankrijk volgden het programma.

You Drive

Om de tevredenheid over het programma te meten, hield Eurocontrol een interne enquête. Uit de indexscore van ruim 85% bleek dat het programma zeer werd gewaardeerd, wat ook het engagement van de deelnemers weerspiegelde. 

Het programma droeg bij aan een duidelijke verbetering van het beoordelingsproces. Waargenomen werd dat het aantal persoonlijke ontwikkelingsplannen steeg. Daarnaast werden ook veel meer gedifferentieerde en realistische prestatie-evaluaties gegeven, dichter bij de te verwachten ‘bell curve’.

Een ander belangrijk resultaat was dat de gewenste gedragingen die vooraf waren gedefinieerd, nu zijn verankerd in de organisatie en dat mensen elkaar aanspreken op deze gedragsvormen.

Wij horen graag van u.

Als u vragen heeft over een specifieke dienst van Krauthammer, brengen wij u in contact met de persoon die deze kan beantwoorden.