Geodis

Gezamenlijke managementpraktijken invoeren om operationele verbeteringen te realiseren

Client
GEODIS

Industrie
Andere

Onderwerp
Betrokken leiderschap

Doelstelling

Gezamenlijke managementpraktijken invoeren om operationele verbeteringen te realiseren

Onze beste mensen op de case

Géraldine Besse

Training Consultant

We Sense

Geodis is een supply chain operator, die aanwezig is in 67 landen en met een mondiaal netwerk actief is in meer dan 120 landen. De onderneming maakt deel uit van SNCF Logistics en is op het gebied van transport en logistiek de marktleider in Frankrijk en de nummer vier in Europa.

Een kritische analyse, uitgevoerd om te zien hoe de onderneming haar prestaties zou kunnen verbeteren, bracht aan het licht dat vele uitdagingen samenhingen met managementpraktijken. Als deze praktijken konden worden veranderd en door de gehele onderneming werden gedeeld, zou dit de bedrijfsvoering aanzienlijk verbeteren. Daarnaast zou een gezamenlijke managementtaal de culturele identiteit versterken, die wordt beschouwd als essentiële factor bij het aantrekken en behouden van talent.

We Bridge

Een analyse van de bestaande situatie wees uit dat er op dat moment geen gedeelde managementregels en gewenste gedragingen bestonden. Dit betekende dat de managers niet hetzelfde niveau van vaardigheden en capaciteiten bezaten ten aanzien van gedragscompetenties.

Dit was het uitgangspunt voor Krauthammer, om de gewenste impact te verkrijgen op de strategische en culturele doelstellingen en zo het belang van de trainingen te vergroten. De toepassing van TTI Success Insights-assessment (DISC-profiel) om verschillende persoonlijkheden duidelijk te aken en uit te leggen hoe managers daarmee om moeten gaan.

We Design

Het leertraject werd opgezet in samenwerking met Geodis. De focus lag op drie complementaire aspecten. Ten eerste de interpersoonlijke relaties, ofwel hoe men als manager rekening houdt met anderen. Ten tweede de belangrijkste managementpraktijken, die deelnemers in staat zouden stellen op de juiste manier leiding te geven en zo motivatie en prestaties te stimuleren. En ten derde de rol van de leider in de context van Geodis, ofwel hoe deze het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar en de organisatiecultuur kan verbeteren.

We Facili'train

Aan het begin van het traject vond een workshop plaats met de Raad van Bestuur. Daarna volgden drie pilot-trainingen met de Raad, de regionale directeuren en de leiderschap-mentoren. Na de pilot in Frankrijk werden ‘train the trainer’-programma's gehouden in Spanje, Italië en Duitsland.

In Frankrijk namen meer dan 100 managers met goed resultaat deel aan de trainingen. Het succes van dit programma houdt voor Geodis in dat managers nu meer inzicht hebben en het eigen gedrag beter begrijpen.

You Drive

Alhoewel de werkelijke impact van een dergelijk programma moeilijk hard te maken valt, nemen leidinggevenden bij Geodis een duidelijke verbetering van de onderlinge samenwerking waar. De basis hiervoor ligt in respect voor en waardering van anderen, een positievere mentaliteit en een actiegerichte houding. Veel van de deelnemers leggen een direct verband tussen wat zij hebben geleerd en verbetering van hun minder sterke punten en dat dit programme een grote bijdrage heeft aan het voortdurende succes van Geodis.

Wij horen graag van u.

Als u vragen heeft over een specifieke dienst van Krauthammer, brengen wij u in contact met de persoon die deze kan beantwoorden.