Huntsman

Tevredenheid en retentie verbeteren door goedgetrainde managers en leiders

Client
Huntsman

Industrie
Industrie

Onderwerp
Excellente bedrijfsvoering

Doelstelling
Tevredenheid en retentie verbeteren door goedgetrainde managers en leiders

Onze beste mensen op de case

Thijs Westerkamp

Training Consultant

Motoaki Goto

Training Consultant

Joris Scheers

Training Consultant

We Sense

Huntsman is opgericht in 1970 en is wereldwijd actief als producent van en handelaar in gedifferentieerde chemicaliën. De onderneming heeft ongeveer 15.000 medewerkers in dienst en opereert vanuit locaties over de hele wereld. 

De onderneming hanteert een groeistrategie door overnames en fusies. De integratie van andere bedrijven betekent dat verschillende organisatieculturen en visies op leiderschap en management elkaar ontmoeten. Daarnaast kwamen ook in de verschillende regio's en bedrijfsonderdelen verschillende opvattingen voor. In 2010-2011 werd de interne HR-structuur opnieuw ingericht. Met deze nieuwe, mondiale HR-afdeling wilde Huntsman uniformiteit creëren in de tools en taal die de diverse dochterondernemingen hanteerden.

We Bridge

Er moest een wereldwijd trainingsprogramma worden samengesteld, dat leiders in staat zou stellen een breder spectrum van leiderschapsstijlen te leren beheersen, proactief te handelen, medewerkers te ontwikkelen en met vertrouwen beslissingen te nemen. En tenslotte wilde Huntsman dat zij transformationele leiders zouden worden, die anderen inspireren om mee te gaan in veranderingen.

We Design

Krauthammer organiseerde een succesvolle pilottraining in Azië en Amerika. De tools en concepten uit de training bleken wereldwijd binnen Huntsman te kunnen worden toegepast. De deelnemers hadden ook waardering voor het didactische concept, waarin kleine modules met theorie worden afgewisseld met ruime aandacht voor oefening in de vorm van rollenspel en werken in subgroepen.

We Facili'train

Het leertraject ging van start met een interne 360°-analyse, die werd uitgevoerd door Hay Group. Managers kregen daaruit feedback over de sfeer die zij hadden geschapen in hun team of afdeling. Daarna volgde het senior management de training ‘Advanced Management programme’ (AMP), bestaande uit drie sessies van twee dagen elk. Het programma omvatte de onderdelen ‘doelen stellen’, ‘feedback geven en ontvangen', ‘medewerkers motiveren’, ‘delegeren', ‘een beslissing aankondigen', ‘effectief “Nee” zeggen’ en ‘”bijsturing”. 185 medewerkers hebben tot op dit moment de training doorlopen.

You Drive

Om het effect van het programma te meten, werd de 360°-analyse herhaald. Hieruit bleek dat de teamsfeer was verbeterd en dat er een verschuiving plaatsvond van content management naar people management. 

HR nam ook een positief effect op het personeelsverloop waar: over een periode van vijf jaar bleek de retentie 30% lager te liggen op afdelingen waar mensen aan de training hebben deelgenomen. Met een personeelsverloop van 7,5% presteert Huntsman nu beter dan het gemiddelde van 8% bij internationale ondernemingen in de chemie.

Wij horen graag van u.

Als u vragen heeft over een specifieke dienst van Krauthammer, brengen wij u in contact met de persoon die deze kan beantwoorden.