Provimi

Een gezamenlijke leiderschapscultuur bouwen om mensen te engageren na overname

Client
Provimi

Industrie
IT

Onderwerp
Interpersonal communication

Doelstelling
Een gezamenlijke leiderschapscultuur bouwen om mensen te engageren na overname

Onze beste mensen op de case

Fabien Albaladejo

Training Consultant

We Sense

PROVIMI, een marktleider in de diervoedersector met meer dan 16.000 werknemers, stond op het punt met vijf andere ondernemingen te fuseren tot de PROVIMI-groep. Het managementteam besefte dat het essentieel was om bij de medewerkers een gevoel van eenheid te creëren en de verschillende culturen samen te laten smelten. Alleen zo zou de nieuwe groep in staat zijn de marktuitdagingen te overwinnen en haar ambities te verwezenlijken.

We Bridge

Een gezamenlijke analyse door Provimi en Krauthammer wees uit dat een gedeelde leiderschapscultuur een belangrijke factor was voor de gewenste eenheid en betrokkenheid van de medewerkers. Een volledige reeks managementpraktijken en -gedragingen werd geformuleerd, waaraan aandacht moest worden besteed.

We Design

Het ‘Leadership Development Programme’ werd opgezet rond drie ontwikkelingsgebieden. Het eerste gebied had als thema 'performance management’ en ‘omgang met lastige situaties'. Het tweede gebied richtte zich op ‘teambuilding en teamspirit’ en ‘ontwikkeling van coachinggedrag’. Het derde gebied behandelde individuele situaties en hoe de gedragingen kunnen worden verankerd in het dagelijks werk van de managers.

De drie thema's werden behandeld met tussenpozen van een jaar. Elk thema had een andere doelstelling:

1. Belangrijke managementvaardigheden en best practices
2. Opvolging en versterking van het eerste programma
3. Persoonlijke ontwikkeling, delen van ervaringen en het verankeren van de nieuwe gedragscompetenties.

We Facili'train

Besloten werd om aan de top te beginnen en voorbeeldgedrag van daaruit in de hele onderneming uit te dragen. Het programma ging van start met een workshop voor de directieleden, waarin de focus lag op twee hoofdpunten: de prestaties van het directieteam en de ontwikkeling van individuele leidinggevende competenties. Het programma wordt tot op heden aangeboden en er zijn ruim 8o deelnemers in Frankrijk getraind.

You Drive

Het programma heeft duidelijk de onderlinge communicatie verbeterd. Doordat mensen zichzelf en anderen beter begrijpen, werken ze beter samen. Doordat de managers een gezamenlijke taal gebruiken en onderling feedback geven, zijn ze beter in staat met verandering om te gaan. Ook wordt dit programma algemeen gezien als de belangrijkste factor die ervoor gezorgd heeft  dat de nieuwe organisatie nu als één handelt.

Wij horen graag van u.

Als u vragen heeft over een specifieke dienst van Krauthammer, brengen wij u in contact met de persoon die deze kan beantwoorden.