DISC - TTI Success Insights

Gedragstest via eenvoudige kleurentaal.

DISC is een tool voor gedragsassessment, dat een gedetailleerd rapprt geeft over persoonlijkheid, gedrag en motivaties. Dit vormt een goed startpunt voor verbetering van arbeidsproductiviteit, teamwerk en communicatie.

Toepassing

  • Ter verbetering van persoonlijk zelfinzicht bij conflicten, verbetering van motivatie, probleemoplossing en voorkomen van stress.
  • Individuele profielen bepalen en mensen te ondersteunen in de aanpassing van hun gedrag bij samenwerking.

Voordelen

  • Biedt inzicht in de sterke en zwakke kanten van het eigen gedrag.
  • Schept identificatie door perfecte aansluiting op de leermethode van Krauthammer.
  • Schept een gedeelde, eenvoudige taal die mensen helpt zichzelf beter te begrijpen en hun gedrag naar anderen toe aan te passen.

Client cases waarin DISC werd toegepast.

Hoe veranderingen in gedrag en attitude tot hogere klantentevredenheid leiden

André Koch wilde een verbeterde klantgerichtheid voor hun verkopers en back office medewerkers. Twee leertracten werden ontwikkeld: een verkoopworkshop en een programma voor de back office rond telefoonvaardigheden.

Inbegrepen in het leerpad van André Koch :

Gezamenlijke managementpraktijken invoeren om operationele verbeteringen te realiseren

Geodis Road Transport wilde gedeelde managementregels en voorbeeldgedrag invoeren.  Om performance te verzekeren werden via motiverende managementpraktijken leiderschapsrollen en interpersoonlijke relaties aangepakt.

Aanverwante leeractiviteiten

361° online zelf- en netwerkevaluatie

361°-snapshot van het eigen gedrag.

Memo Card-app

Nuttige geheugensteun om altijd bij de hand te hebben.

4LS-evaluatie

Waarneembaar gedrag evalueren op een schaal met vier niveaus.

Engagementmeting

Meten van engagement in real time.