DISC

Gedragstest via eenvoudige kleurentaal.

DISC is een tool voor gedragsassessment, dat een gedetailleerd rapprt geeft over persoonlijkheid, gedrag en motivaties. Dit vormt een goed startpunt voor verbetering van arbeidsproductiviteit, teamwerk en communicatie.

Toepassing

  • Ter verbetering van persoonlijk zelfinzicht bij conflicten, verbetering van motivatie, probleemoplossing en voorkomen van stress.
  • Individuele profielen bepalen en mensen te ondersteunen in de aanpassing van hun gedrag bij samenwerking.

Voordelen

  • Biedt inzicht in de sterke en zwakke kanten van het eigen gedrag.
  • Schept identificatie door perfecte aansluiting op de leermethode van Krauthammer.
  • Schept een gedeelde, eenvoudige taal die mensen helpt zichzelf beter te begrijpen en hun gedrag naar anderen toe aan te passen.