361° online zelf- en netwerkevaluatie

361°-snapshot van het eigen gedrag.

Krauthammer’s 361° feedback geeft een snapshot van sterke gedragspunten en punten van verbetering. Zes beoordelaars wordt gevraagd om een online vragenlijst in te vullen, waarna hun antwoorden worden uitgewerkt tot een gedragsprofiel.

Toepassing

  • Idealiter aan het begin van een management- of salestraining, om een deelnemer een duidelijke kijk op de impact van het eigen gedrag te geven.
  • Als de stakeholders rondom de deelnemer bij diens leertraject moeten worden betrokken.

Voordelen

  • Collega's worden medestanders in het veranderingsproces, omdat de feedback op de deelnemer niet anoniem wordt gegeven.
  • Stakeholders rondom de deelnemer worden betrokken bij diens leertraject.
  • Schept gunstige omstandigheden voor het geven en ontvangen van feedback.

Client cases waarin 361° werd toegepast.

Ontwikkelingsprogramma van leiderschapsprincipes om een internationaliseringsstrategie uit te voeren

Met een 3-daags leiderschapsontwikkelingsprogramma heeft Armacell internationale standaards voor performance management geïmplementeerd. Deze worden nu toegepast door alle managers.

Inbegrepen in het leerpad van Armacell:

Tevredenheid en retentie verbeteren door goedgetrainde managers en leiders

Huntsman wilde verschillen in aanpak tussen regio’s en afdelingen verenigen.Het ontwikkelde Advance Management programma focust op leiderschapstijlen en het ontwikkelen van medewerkers.

Aanverwante leeractiviteiten

4LS-evaluatie

Waarneembaar gedrag evalueren op een schaal met vier niveaus.

Positive Mirror

Positieve feedback delen.

TASK-onderzoek

Teamprestaties onder de loep.

Onderzoek naar teamkwaliteit

Actie ondernemen voor betere synergie in het team.