361° online zelf- en netwerkevaluatie

361°-snapshot van het eigen gedrag.

Krauthammer’s 361° feedback geeft een snapshot van sterke gedragspunten en punten van verbetering. Zes beoordelaars wordt gevraagd om een online vragenlijst in te vullen, waarna hun antwoorden worden uitgewerkt tot een gedragsprofiel.

Toepassing

  • Idealiter aan het begin van een management- of salestraining, om een deelnemer een duidelijke kijk op de impact van het eigen gedrag te geven.
  • Als de stakeholders rondom de deelnemer bij diens leertraject moeten worden betrokken.

Voordelen

  • Collega's worden medestanders in het veranderingsproces, omdat de feedback op de deelnemer niet anoniem wordt gegeven.
  • Stakeholders rondom de deelnemer worden betrokken bij diens leertraject.
  • Schept gunstige omstandigheden voor het geven en ontvangen van feedback.