Informatie en aansprakelijkheid

Krauthammer Investments Holding B.V. stelt als eigenaar en beheerder van deze website, hierna te noemen: “Krauthammer”, gegevens ter beschikking met als doel: het verstrekken van informatie. Hoewel Krauthammer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op deze website verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Krauthammer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Krauthammer minder of geen controle heeft. Krauthammer draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de desbetreffende servers.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website, haar inhoud alsmede de vormgeving hiervan, zijn voorbehouden aan Krauthammer. Afwijkend van de in, of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, dient men voor het gebruik van de informatie op deze website of vermenigvuldiging hiervan, hetzij gedrukt, via elektronische weg evenals linkverwijzing naar deze website ten behoeve van commerciële toepassingen, vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Krauthammer of van één van haar (wettelijke) vertegenwoordigers.

Wijzigingen en correcties

Wijzigingen en correcties aan deze website vinden niet periodiek plaats, maar worden zonder voorafgaande aankondiging gedaan zodra Krauthammer daartoe aanleiding ziet. Krauthammer garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van haar website en kan besluiten om de toegang te beperken of te beëindigen.

 

Contact

Mocht u vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via info.netherlands@krauthammer.com.