Skip to content Skip to footer

Medewerkersassessment

De Krauthammer Assessment stelt je in staat om competenties, potentieel en verbeterpunten objectief te evalueren en te ontwikkelen, zowel voor een huidige als voor een toekomstige functie.

 • Maatwerk
 • Maatwerk

De Krauthammer Assessment is een evaluatieproces dat we uitvoeren met behulp van professionele situaties/rollenspelen. We constateren hoe de persoon reageert in een professionele situatie. Onze evaluatie focust direct op de benutte persoonlijke krachten en de daarmee samenhangende operationele vaardigheden.

Deze assessment is de perfecte tool om de volgende doelstellingen te bereiken:

 • Ondersteuning bij selectie in wervings- of reorganisatieprocessen (management en sales)
 • Voorbereiding op een nieuwe functie, persoonlijk ontwikkelingsplan en coaching
 • Beschikken over een betrouwbare en objectieve tool om potentieel te detecteren

De Krauthammer Assessment stelt je in staat om competenties, potentieel en verbeterpunten objectief te evalueren en te ontwikkelen, zowel voor een huidige als voor een toekomstige functie. Het proces geeft een duidelijk beeld van management-, commerciële en/of onderhandelingscompetenties. De resultaten maken het mogelijk om sterke punten verder te versterken, geboekte vooruitgang te registreren en potentieel risicovolle gedragingen te ontwaren.

Onze aanpak

1e stadium – Voorbereiding van situatiescenario's

 • Definiëring van context en doelstellingen
 • Keuze van criteria en oefeningen

2e stadium – Situatiescenario

 • De deelnemer ontdekt de taak
 • Postbakoefeningen
 • Interviews/rollenspelen/tests
 • Interview voor debriefing

3e stadium – Interview voor debriefing

 • Informatieverstrekking over de methodologie
 • Zelfevaluatie door de manager met behulp van indicatoren
 • Debriefing van de resultaten van de oefeningen van de dag
 • Individuele aanpak + gecoördineerd actieplan

4e stadium – Interview voor planning

 • Analyse van het eerdere interview met de deelnemer
 • Bereiking van overeenstemming over gewenste acties
 • Gedeelde definiëring van een gepersonaliseerd actieplan

5e stadium – Interview voor follow-up van het actieplan

 • Validering van vooruitgang
 • Aanpassing op basis van ondervonden problemen