Skip to content Skip to footer

Train de Trainer

Overdracht van vaardigheden. Lerende organisaties weten welk concurrentievoordeel er schuilt in het beheersen, verspreiden en toepassen van kennis.

 • Maatwerk
 • Maatwerk
 • Maatwerk

Lerende organisaties weten welk concurrentievoordeel er schuilt in het beheersen, verspreiden en toepassen van kennis. Voor veel organisaties bieden e-methodes de uitkomst. Wat is dan de rol van de trainer? Hij/Zij staat garant voor de uiteindelijke doelstelling van elk trainingsprogramma. Daarom gaat deze training verder dan het uitwisselen van kennis, zodat de deelnemers de stap zetten van weten naar doen en de verkregen kennis toepassen in de praktijk. Dit is een programma voor een trainer die verantwoordelijk is voor:

 • het creëren van trainingsinhoud
 • het verbeteren van bestaande inhoud
 • het overbrengen van inhoud op een interactieve en motiverende manier
 • het genereren van 'return on investment' bij de deelnemers

De deelnemers doorlopen de benodigde stappen om doeltreffende trainingsprogramma’s te leren ontwerpen en te implementeren.

 • De grondbeginselen van trainingsvaardigheden en –methoden eigen maken
 • De trainer-architect: inhoud creëren volgens precieze doelstellingen
 • Variatie en verrassende effecten toepassen
 • Participatieve en aantrekkelijke interpretatie van inhoud
 • Ervoor zorgen dat de deelnemers de inhoud in de praktijk brengen

Omgaan met niet-ontvankelijke of moeilijke deelnemers.

Voor wie?

Trainers op alle ervaringsniveaus

Tijdens deze training leer je

 • Inhoud creëren om de vooropgestelde trainingsdoelstellingen te halen en te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de deelnemers
 • Persoonlijke trainingsmethode evalueren en bekrachtigen
 • Een trainingsprogramma promoten
 • Capaciteiten optimaliseren om een groep te motiveren en te stimuleren
 • Het belang van 'podiumvaardigheden' erkennen en integreren
 • Interactieve trainingsmethoden ontwikkelen

Programma

1
 • Basisbeginselen van training
 • De ultieme rol van een doeltreffende trainer – van kennisoverdracht naar omzetting in de praktijk
 • De 4 rollen van een trainer: toneelschrijver, acteur, interactor, regisseur
 • De verschillende soorten leerprocessen
 • Het belang van detail – de ijsbergtheorie
 • De charismatische trainer – 14 concrete punten
 • Hoe leg je contact met de groep?
 • Interactie: het verkennen van een specifiek aspect van de inhoud
 • Een concreet actieplan om tussen de trainingsdagen te implementeren
2
 • De resultaten van het concrete actieplan rapporteren
 • Het belang van context en de belangen van een trainingsprogramma
 • Een trainingsdoelstelling bepalen
 • De trainingsroute: trainingsarchitect
 • Rekening houden met bioritmen, leer- en ontspanningsmomenten om een maximaal effect te verkrijgen
 • Creativiteit en doeltreffendheid – hoe kunnen we het anders aanpakken?
 • Evaluatiedocumenten maken om de transfer van leren naar de praktijk te verankeren
 • Een training ‘verkopen’: praktijkoefeningen
 • Een concreet actieplan om tussen de trainingsdagen te implementeren
3
 • De resultaten van het concrete actieplan rapporteren
 • 36 presentatietips
 • Praktische oefeningen om een maximaal effect te verkrijgen
 • Hoe om te gaan met moeilijke vragen, bezwaren, passieve of moeilijke deelnemers
 • Voorwaarden om certificaat te behalen: de return on investment van deelnemers meten aan de hand van de evaluatiedocumenten die op de tweede dag zijn gemaakt

Leertools

 • Het belangrijkste van al is dat je het geleerde toepast om voordeel te halen uit het leertraject!
 • Actieplannen worden al in de trainingsruimte gedefinieerd…
 • …om je als deelnemer in staat te stellen je vooruitgang te evalueren ten opzichte van je eigen maatstaven in het dagelijks leven
 • Slimme en gemakkelijk toegankelijke geheugensteuntjes voor belangrijke geleerde lessen.
 • Stimuleert oefenen op momenten dat het ertoe doet.
 • In een één-op-éénmeeting met je leidinggevende bespreek en definieer je als deelnemer de doelen die je wilt bereiken met deze training
 • Alleen als je als deelnemer weet wat je manager en je bedrijf van je verwachten, kun je naar de verwachte resultaten toe werken


 • Online onderzoek dat deelnemers een duidelijk beeld geeft van de impact van hun eigen gedragingen
 • Betrekt de belanghebbenden rond de deelnemer bij het leertraject
 • Creëert gunstige omstandigheden om feedback te geven en te krijgen