Skip to content Skip to footer

Veranderingsmanagement

Bij Krauthammer zijn we zeer ervaren in het voorbereiden van (internationale) organisaties, met name leidinggevenden en managers, om gedragsverandering teweeg te brengen.

 • Maatwerk
 • Maatwerk

Waarom is het voor mensen moeilijk om verandering te accepteren en zich aan te passen? Om daar inzicht in te krijgen, moeten we onderscheid maken tussen de verschillende manieren waarop mensen met verandering omgaan, afhankelijk van hun perspectief.

Als initiatiefnemers van verandering gaan mensen proactief te werk door verandering te introduceren. Als ontvangers van verandering reageren mensen op verandering die aan hen wordt opgelegd. Bij Krauthammer zijn we zeer ervaren in het voorbereiden van (internationale) organisaties, met name leidinggevenden en managers, om gedragsverandering teweeg te brengen.

Wij definiëren eerst de complexiteit. Gaat het om één verandering, meerdere veranderingen of systeemverandering? Systeemverandering is verandering waarbij alle of de meeste aspecten van een systeem zijn betrokken. Het algemene gedrag in het hele systeem wordt erdoor beïnvloed. Als de verandering systemisch is, bekijken we alle aspecten van de veranderingspuzzel. Denk bijvoorbeeld aan cultuur, betrokkenheid, innovatie van het bedrijfsmodel, strategie en leiderschapstransformatie.

Onze aanpak

Doelen en drijfveren in kaart brengen

 • Iedereen in lijn brengen met te realiseren organisatiedoelen
 • In kaart brengen welke vaardigheden managers zich eigen moeten maken en op welk niveau
 • Uitzoeken welke managementstijlen managers aan de dag moeten leggen tijdens momenten van waarheid

Gap analyse uitvoeren

 • Belangrijke discrepanties tussen ideaal en huidig gedrag in kaart brengen
 • Bijbehorende ontwikkelingsdoelen duidelijk definiëren
 • Trainingsdoelen specificeren per doelgroep

De diverse programma's ontwerpen

 • De te gebruiken aanpak en set van tools bepalen om je managementteams te wapenen met de vereiste vaardigheden
 • Een managementraamwerk creëren dat past bij de waarden en strategie van de organisatie
 • Geschikte Krauthammer-trainingsmodules in kaart brengen en aanpassen aan je specifieke situatie
 • Impactvolle leertrajecten ontwerpen die digitale en klassieke elementen combineren
 • Testen met een pilot en resultaten boeken

Pilotgroepen organiseren en resultaat behalen

 • Werken aan programma's voor managers op drie niveaus van de organisatie: beginners, middle management en executives
 • Maandelijkse vooruitgangsvergaderingen houden om programma's te finetunen
 • Een prestatieraamwerk opzetten om de vooruitgang en de return-on-investment bij te houden