Skip to content Skip to footer

Verbindende communicatie

Potentiële conflicten vertalen naar vreedzame dialogen. Tijdens dit intensieve programma krijg je inzicht in de universele menselijke drijfveren achter gedragingen en attitudes.

 • Maatwerk
 • 3 dagen

Geweldloze communicatie gaat ervan uit dat alle mensen de capaciteit hebben om mededogen en empathie aan de dag te leggen. Mensen nemen alleen hun toevlucht tot geweld of kwetsend gedrag wanneer ze geen andere opties zien.

Tijdens dit intensieve programma krijg je inzicht in de universele menselijke drijfveren achter gedragingen en attitudes, geef je jezelf en anderen leiding met echte verbondenheid en respect, word je in staat om assertief te zijn zonder anderen te kwetsen en leer je om te gaan met conflictoplossing en bemiddeling.

Om jouw nieuwe vaardigheden goed te ontwikkelen, is het belangrijk dat je deze in jouw dagelijkse praktijk direct toepast tussen de trainingsdagen in. Je maakt hiervan een kort verslag voor de daarop volgende trainingsdag. Houd hierbij rekening met een tijdsbesteding van 2-4 uur per trainingsdag.

Voor wie?

Alle professionals

Tijdens deze training leer je

 • De kwaliteit van banden met collega's, vrienden en familie naar een hoger niveau tillen
 • Jezelf leiding geven terwijl je je bewust blijft van je gevoelens en behoeften
 • Ruzies ontmijnen en gesprekken voeren met mededogen
 • Nieuwe oplossingen vinden voor impasses waar eerder geen uitweg mogelijk leek
 • Positieve samenwerkingsverbanden versterken in stressvolle tijden

Programma

1
 • Inzicht krijgen in welke impact waardeoordelen vellen, vergelijkingen maken met anderen en verantwoordelijkheid afwijzen hebben op de kwaliteit van gesprekken
 • Constateren zonder te oordelen
 • Gevoelens in kaart brengen en uiten
 • Behoeften ontwaren in een negatieve boodschap van collega's
 • Positieve actietaal gebruiken in verzoeken gericht aan collega's
 • Verzoeken versus eisen
2
 • Je inleven in gevoelens van collega's en luisteren naar hun behoeften in gespannen situaties
 • Empathie gebruiken om gevaarlijke situaties en boosheid te ontmijnen
 • Empathie aan de dag leggen bij een nee
 • Stappen voor het uiten van woede en frustratie
 • Onderscheid maken tussen trigger en oorzaak bij boosheid
 • In realistische scenario's (real plays) oefenen op het verbindend uiten van boosheid
 • In realistische scenario's (real plays) oefenen op hoe je verbindend zegt wat er op je lever ligt
3
 • Verbindende conflictoplossing versus traditionele bemiddeling
 • Positieve actietaal in de tegenwoordige tijd gebruiken om conflicten op te lossen
 • Een nee vertalen
 • Een verbindende bemiddelende rol spelen
 • Beschermende kracht en restricties gebruiken om de ander te behoeden
 • Waardering uiten en krijgen
 • In realistische scenario's (real plays) oefenen op het verbindend oplossen van conflicten en bemiddelen

Leertools

 • Levendige, interactieve trainingsdagen vormen de ruggengraat van het leertraject
 • Positieve confrontatie en feedback stimuleren je om je gedrag te veranderen
 • Interactie in de groep stelt je in staat om te leren van collega's in een veilige maar toch uitdagende omgeving
 • Online onderzoek dat deelnemers een duidelijk beeld geeft van de impact van hun eigen gedragingen
 • Betrekt de belanghebbenden rond de deelnemer bij het leertraject
 • Creëert gunstige omstandigheden om feedback te geven en te krijgen