Train de Trainer

Overdracht van vaardigheden. Lerende organisaties weten welk concurrentievoordeel er schuilt in het beheersen, verspreiden en toepassen van kennis.

 • Maatwerk
Train de Trainer Programma
 

Lerende organisaties weten welk concurrentievoordeel er schuilt in het beheersen, verspreiden en toepassen van kennis. Voor veel organisaties bieden e-methodes de uitkomst. Wat is dan de rol van de trainer? Hij/Zij staat garant voor de uiteindelijke doelstelling van elk trainingsprogramma. Daarom gaat deze training verder dan het uitwisselen van kennis, zodat de deelnemers de stap zetten van weten naar doen en de verkregen kennis toepassen in de praktijk. Dit is een programma voor een trainer die verantwoordelijk is voor:

 • het creëren van trainingsinhoud
 • het verbeteren van bestaande inhoud
 • het overbrengen van inhoud op een interactieve en motiverende manier
 • het genereren van 'return on investment' bij de deelnemers

De deelnemers doorlopen de benodigde stappen om doeltreffende trainingsprogramma’s te leren ontwerpen en te implementeren.

 • De grondbeginselen van trainingsvaardigheden en –methoden eigen maken
 • De trainer-architect: inhoud creëren volgens precieze doelstellingen
 • Variatie en verrassende effecten toepassen
 • Participatieve en aantrekkelijke interpretatie van inhoud
 • Ervoor zorgen dat de deelnemers de inhoud in de praktijk brengen

 Omgaan met niet-ontvankelijke of moeilijke deelnemers.

Voor wie?

Trainers op alle ervaringsniveaus

Tijdens deze training leer je

 • Inhoud creëren om de vooropgestelde trainingsdoelstellingen te halen en te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de deelnemers
 • Persoonlijke trainingsmethode evalueren en bekrachtigen
 • Een trainingsprogramma promoten
 • Capaciteiten optimaliseren om een groep te motiveren en te stimuleren
 • Het belang van 'podiumvaardigheden' erkennen en integreren
 • Interactieve trainingsmethoden ontwikkelen
Neem contact met ons op

Om te weten te komen hoe we kunnen helpen bij het creëren van oplossingen op maat voor uw team en organisatie.

 

Programma

 

Leertools

Leerdoelen bespreken met leidinggevende
Leerdoelen bespreken met leidinggevende
 • In een één-op-éénmeeting met je leidinggevende bespreek en definieer je als deelnemer de doelen die je wilt bereiken met deze training
 • Alleen als je als deelnemer weet wat je manager en je bedrijf van je verwachten, kun je naar de verwachte resultaten toe werken
Toepassing in het dagelijks leven
Toepassing in het dagelijks leven
 • Het belangrijkste van al is dat je het geleerde toepast om voordeel te halen uit het leertraject! 
 • Actieplannen worden al in de trainingsruimte gedefinieerd…
 • …om je als deelnemer in staat te stellen je vooruitgang te evalueren ten opzichte van je eigen maatstaven in het dagelijks leven
E-learningmodules en -video's
E-learningmodules en -video's
 • Complete bibliotheek met modules, opdrachten en video's die perfect overeenstemmen met onze programma-inhoud
 • Volledig aanpasbare oplossing die afwisseling en diepgang toevoegt aan je leertraject
 • Een mix van methoden waarbij je als lerende al doende leert
Memo Card-app
Memo Card-app
 • Slimme en gemakkelijk toegankelijke geheugensteuntjes voor belangrijke geleerde lessen.
 • Stimuleert oefenen op momenten dat het ertoe doet.
361° online zelf- en netwerkevaluatie
361° online zelf- en netwerkevaluatie
 • Online onderzoek dat deelnemers een duidelijk beeld geeft van de impact van hun eigen gedragingen
 • Betrekt de belanghebbenden rond de deelnemer bij het leertraject
 • Creëert gunstige omstandigheden om feedback te geven en te krijgen