In-company training

To meet your specific needs in terms of audience, size or location. 

Przywództwo & Zarządzanie

Inspirujące przywództwo i zarządzanie wpływa pozytywnie na zaangażowanie pracowników. Nasze ścieżki rozwoju prowadzą do długotrwałych zmian zachowań, przekładających się na zaraźliwie pozytywne nastawienie.

Przykłady poruszanych tematów:

 • Zaangażowane przywództwo
 • Wysoce efektywne zespoły
 • Inspirujący managerowie
 • i inne
Dowiedz się więcej Przywództwo & Zarządzanie

Kultura & Współpraca

Poruszenie serc i umysłów poprzez nowe pomysły i zachowania oraz angażowanie ludzi dzięki nowym sposobom pracy. Tylko prawdziwa ekspertyza pozwoli na wydobycie z ludzi tego, co w nich najlepsze.

Przykłady poruszanych tematów:

 • Budowanie organizacji w oparciu o sieć kontaktów
 • Połączenie 2 kultur w jedną
 • Rozwój współpracy
 • i inne
Dowiedz się więcej Kultura & Współpraca

Zmiana & Transformacja

Jeśli Twoja organizacja chce zmienić sposób działania lub dokonać transformacji pomocnej w realizacji wizji, Krauthammer gwarantuje wsparcie w zaangażowaniu do tego procesu Twoich pracowników.

Przykłady poruszanych tematów:

 • Pomyślne wprowadzenie zmiany
 • Doskonałość operacyjna
 • Innowacje, aby by wyprzedzić innych
 • i inne
Dowiedz się więcej Zmiana & Transformacja

Efektywna sprzedaż

Ścisła współpraca z klientami, identyfikująca najważniejsze wskaźniki efektywności i proponująca nowe perspektywy: Krauthammer wskazuje drogę i rozwija umiejętności prowadzące do mierzalnych pozytywnych wyników.

Przykłady poruszanych tematów:

 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie kluczowymi klientami
 • Sprzedaż konsultacyjna
 • i inne
Dowiedz się więcej Efektywna sprzedaż