In-company training

To meet your specific needs in terms of audience, size or location. 

Liderlik ve Yönetim

İlham veren liderlik ve yönetimin çalışanların katılımını sağladığı bir gerçektir. Gelişim süreçlerimiz olumlu tutumları yapılandırmaya ve yaygınlaştırmaya öncülük eden kalıcı davranış değişiklikleri yaratır.

Kapsanan konulardan bazıları

 • Bağlılık yaratan liderlik
 • Yüksek performanslı takımlar
 • İlham veren yöneticiler
 • ve daha fazlası ...
Daha fazla bilgi Liderlik ve Yönetim

Kültür ve İş birliği

Taze fikirler ve davranışlarla kalplere ve zihinlere dokunmak. Çalışanları yeni çalışma biçimleriyle etkileşim halinde tutmak ve şirkete bağlı kılmak. Bu durumu gerçekleştirmek ve insanlardaki potansiyeli ortaya çıkartmak gerçek bir uzmanlık gerektirir.

Kapsanan konulardan bazıları

 • Bir ağ organizasyonu oluşturmak
 • Yeni bir şirket kültürü yaratmak ve/veya iki kültürü bir araya getirmek
 • İş birlikçi yaklaşımların geliştirilmesi
 • ve daha fazlası ...
Daha fazla bilgi Kültür ve İş birliği

Değişim ve Dönüşüm

Organizasyonunuz iş yapış şeklini değiştirmek ve yeni bir iş modeli uygalamak isteyebilir veya yeni bir vizyonu gerçekleştirmek için dönüşüme ihtiyaç duyabilir. Krauthammer çalışanlarınızın bu değişim yolculuğunda aktif bir rol almasına ve bağlılığına destek olacaktır.

Kapsanan konulardan bazıları

 • Değişimin başarıyla uygulanması
 • Önde olmak için değişim ve yenilik yapmak
 • Operasyonel mükemmellik
 • ve daha fazlası ...
Daha fazla bilgi Değişim ve Dönüşüm

Satış Mükemmelliği

Müşterilerle etkin ilişkiler kurarak, temel karar faktörlerini belirlemek ve yeni bakış açıları sunmak. Krauthammer süreçte size eşlik eder ve performans koşullarını yaratır. Tüm satış alanlarında ölçülebilir olumlu sonuçları sağlamak için beceriler geliştirir.

Kapsanan konulardan bazıları

 • Satış yönetimi ve koçluk
 • Özel müşteri yönetimi
 • Danışmanlık bazlı satış
 • ve daha fazlası ...
Daha fazla bilgi Satış Mükemmelliği