Skip to content Skip to footer

Geodis Road Transport

Gezamenlijke managementpraktijken invoeren om operationele verbeteringen te realiseren

Uitdaging

"In 2013 voelde Geodis Road Transport de behoefte om hun managementpraktijken voor meer dan 100 managers grondig te transformeren door middel van hun nieuwe programma “Investors in people”.

Een analyse van de bestaande situatie wees uit dat er op dat moment geen gedeelde managementregels en gewenste handelwijzen bestonden (er waren slechts enkele managementreflexen verworven in eerdere managementtrainingen).

Dit betekende dat de managers niet hetzelfde niveau van vaardigheden en vermogens bezaten ten aanzien van gedragscompetenties.

Er ontbrak ook een gemeenschappelijke taal. Bovendien had Geodis Road Transport te kampen met een moeilijke economische context.

Managers moesten het hoofd kunnen bieden aan complexe situaties en toch voorbeeldig gedrag kunnen vertonen om de toekomst voor te bereiden. Voor Geodis Road Transport zijn mensen een groeimotor en als zodanig werd de afbakening van een sterke culturele identiteit gezien als de sleutel om talenten binnen het bedrijf aan te trekken en te behouden."

Oplossing

"Het trainingsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met Geodis Road Transport en is gericht op de behoeften en doelstellingen van de klant.

Het concentreerde zich specifiek op drie complementaire delen: ten eerste de interpersoonlijke relaties, ofwel hoe men als manager rekening houdt met anderen; ten tweede, de belangrijkste managementpraktijken, die deelnemers in staat zouden stellen op de juiste manier leiding te geven en zo motivatie en prestaties te stimuleren; en ten derde, de rol van de leider in de context van Geodis, ofwel hoe deze het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar en de organisatiecultuur kan verbeteren.

De belangrijkste leeractiviteiten voor het creëren van de gewenste impact waren de uitleg van de strategische en culturele doelstellingen van het programma, om zo het belang van de trainingen te vergroten. TTI Success Insights-assessment (DISC-profiel) werden toegepast om de verschillende persoonlijkheden te demonstreren en uit te leggen hoe managers daarmee om moeten gaan.

Aan het begin van het traject vond een workshop plaats voor de Raad van Bestuur. Daarna volgden drie pilot-trainingen met de Raad, de regionale directeuren en de leadership-mentoren voordat de training werd ingezet bij de eerste groep in Frankrijk. Hierna werden ‘train the trainer’-programma's gehouden in Spanje, Italië en Duitsland."

Resultaten

"100+ managers (10 groepen) werden met succes opgeleid in Frankrijk. Voor Geodis Road Transport ligt het succes van dit programma in de verbetering van de onderlinge samenwerking.

De basis hiervoor ligt in respect voor en waardering van anderen, een positievere mindset en een actiegerichte houding.

Veel van de deelnemers leggen een direct verband tussen wat zij hebben geleerd en verbetering van hun minder sterke punten.

Het programma was zo succesvol dat sommige managers zelfs vroegen om een tweede te ontwikkelen en door te gaan met leiderschapsmentoren die door Krauthammer werden opgeleid: 20 mensen werden opgeleid tot trainers en zijn vandaag nog steeds trots en comfortabeler in hun rol als manager."

"Ik was op zoek naar trainers waarvan ik er echt van overtuigd was dat ze gedragingen konden veranderen. Ik was ook op zoek naar een training met een “wow”-effect. We wilden ook eenvoudige tips hebben om de deelnemers aan de essentie te helpen herinneren wanneer ze in actie treden. Bovendien wilden we dat managers betrokkenheid toonden in hun rol als manager en tegelijkertijd bewust en efficiënt waren in hun relaties met hun teams"


PHILIPPE DE CARNÉ, VICE PRESIDENT INNOVATION GEODIS