Skip to content Skip to footer

Juan Pinzon

Trainer Consultant

Juans empathische, nuchtere stijl helpt hem om te excelleren in onderhandelingen en conflictafhandeling.

  • Frankrijk
  • Spaans, Engels, Frans
  • Energie, Nutsbedrijven, en Hulpbronnen; Gezondheidsdiensten; Chemische & Productie

Over ..

Juans natuurlijke interesse in het ontwikkelen van mensen resulteert in een effectieve coachingaanpak die zowel detail- als oplossingsgericht is.
Overtuigd van de transformerende kracht van soft skills, begeleidt Juan teams in hun traject naar duurzame gedragsverandering door hen op positieve wijze te confronteren en persoonlijk op één lijn te brengen. Zijn sterke communicatieve vaardigheden en zijn passie voor innovatieve bedrijfsmodellen verrijken zijn consultancy scope en brengen digitale verandering in perspectief.

Juans internationale profiel is een troef bij multiculturele groepen waar prestaties en aanpassingsvermogen vereist zijn om veranderingsmanagement en organisatietransformatie in goede banen te leiden. De sectoren waarin hij interesse heeft, lopen uiteen van gezondheidszorg en juridische advisering tot toerisme en nieuwe technologieën.

Zijn empathische, nuchtere stijl helpt hem om te excelleren in onderhandelingen en conflictafhandeling. Juan wordt gewaardeerd om zijn openheid en hoge mate van betrokkenheid. Gecombineerd met zijn continue zoektocht naar op de persoon afgestemde realisaties maakt dit van hem een veelgevraagde trainer.