Skip to content Skip to footer

Aktuální výzvy v oblasti leadershipu a managementu

Situace spojená s Covidem-19 přinesla nové, mnohem náročnější požadavky související s potřebou zmírnit dopady současné krize, zachovat kontinuitu procesů a poučit se do budoucna.

Nejpalčivější otázkou většiny firem je hromadný přesun zaměstnanců na home office,který změnil způsob vzájemné komunikace a dosavadní týmové spolupráce.

  • Místo delších osobních setkání pravidelné virtuální schůzky, které jsou kratší, ale mnohem četnější.
  • Cílem je zachovat plynulou komunikaci a brainstorming.
  • Klíčovým nástrojem se stává budování důvěry, přijetí nových rolí a posun ke vztahovému leadershipu.

Přečíst celý článek