Skip to content Skip to footer

Firemní programy

Specializujeme se na vzdělávání v oblasti vedení a řízení lidí, prodejních dovedností a trénování těch, kteří sami školí a vzdělávají, například interních koučů a trenérů.

Více než 25 let mezinárodních zkušeností nám umožňuje přistupovat ke každému klientovi individuálně.

Můžete si vybrat z našich tematických okruhů nebo si zvolit vlastní téma. Konkrétní podobu a obsah programu ladíme vždy po diskuzi s vámi - dle vašich cílů, očekávání, složení týmů...

Věnujeme se i rozvoji High Potentials a Talentů.

Máte zájem o školení pro vaše zaměstnance? Chcete se na cokoli zeptat?

Kontaktujte naši kolegyni Markétu Drtinovou: mdrtinova@krauthammer.com.

Portfolio témat firemních programů

Připravujete vzdělávací plán pro vaše zaměstnance?
Vyberte si z témat, která nabízíme, a nebo přijďte s vaším vlastním návrhem.

High Potentials a Talenti

Rozvoj klíčového potenciálu pro budoucnost firem a organizací.

Leadership

Tvorba pozitivní a přesvědčivé vize pro rozvoj organizace. Získání důvěry a zaujetí k úspěšnému leadershipu.

Management

Vedení jednotlivců a týmů, rozvoj výkonu a motivace, autenticita a rozvoj kompetencí schopného vůdce.

Prodejní excellence

Rozvoj prodejních a vyjednávacích dovedností, zaměřených na měřitelné výsledky, B2B i B2C, osobnost prodejce.

Průřezové programy

Získání kompetencí potřebných pro novou úroveň výkonu, osobnostní rozvoj, prezentační dovednosti, koučink, rozvoj a trénink trenérů, konzultantů a koučů.

Trénink interních školitelů, trenérů, koučů, mentorů a konzultantů

Vývoj interních tréninkových programů a rozvoj kompetencí nezbytných pro specialisty a manažery, kteří se zaměřují na vedení rozvojových aktivit.

Lesní terapie

Tento program je možné kombinovat s dalšími programy Krauthammer.

Autentický manažer

Program zaměřený na manažerskou autenticitu a překlenutí rozdílu mezi „vím“ a „umím“.

Vítězné vyjednávání

Připravíme vás na různé vyjednávací scénáře a naučíme vás, jak je zvládat pomocí vašeho stylu vyjednávání.

Prodejní akademie

Jste prodejní profesionál nebo chcete zlepšit své prodejní dovednosti? Tento program je pro vás.

Leadership ve VUCA světě

Dobrý VUCA leader je pro organizaci, tým i jednotlivce majákem v chaotickém prostředí.

Core Quandrants® (Rozvoj klíčových kompetencí) - certifikační program

Naučte se identifikovat silné a slabé stránky člověka a porozumět tomu, jak s nimi zacházet.

Engaging Leadership

Použijte optimální styl vedení pro dlouhodobý rozvoj motivace a výsledků.

Životní energie

Jak pracovat se stresem, předcházet emočnímu i fyzickému vyčerpání a jak nalézt životní rovnováhu...

4 Level Scale® 360° Zpětná vazba

Máte dobrou sebereflexi? Zajímá vás, jak vás vidí ostatní? Zjistěte to prostřednictvím dotazníku 4 Level Scale.

Přihlášením na naše programy dáváte souhlas s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.


Evoluce organizace

Změna je často vnímána jako jediná konstanta v tomto světě. Agilita je pro organizace nutností, aby zajistily udržitelný úspěch.
Myšlenkoví vůdci jako Simon Sinek věří, že 21. století se vyvíjí do emotivnější a etičtější éry. Organizace by proto měly vytvářet pracovní prostředí, kam lidé skutečně chtějí patřit. Mnoho organizací věří v holistický přístup k překonání změn, včetně zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Co ale neberou v úvahu, je evoluční proces. Nakonec nevíme, co přijde dál.