Skip to content Skip to footer

Jak rychle a efektivně zvládnout konflikt na pracovišti

V každém týmu najdeme lidi rozdílných osobnostních typů, věku, pohlaví, kultury či osobních preferencí.

Rozmanitost týmu je přínosem, zároveň však vytváří prostor pro střety zájmů a vznik konfliktů.

Konflikty na pracovišti jsou běžným jevem (zažívá je 85 % zaměstnanců) a vznikají nezávisle na „kvalitě“ manažera. Většina manažerů se domnívá, že jim střet zájmů na pracovišti neunikne. Opak je však pravdou. Proto je dobré naučit se rozpoznat příznaky konfliktu a umět identifikovat, o jaký typ se jedná.

  • Zaznamenali jste pokles produktivity?
  • Napětí?
  • Negativní reakce či zvýšenou absenci zaměstnanců?

Naučte se rozpoznat příznaky konfliktu, umět je identifikovat a efektivně řešit.

Přečíst celý článek