Skip to content Skip to footer

High Potentials a Talenti

Rozvoj klíčového potenciálu pro budoucnost firem a organizací.

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí a turbulentním trhu práce musí každá organizace efektivně pracovat s klíčovými specialisty a budoucími manažery.

Naše programy se v této oblasti zaměřují na 5 klíčových oblastí práce s High Potentials a Talenty:

 • Nastavení správné definice této skupiny pro danou firmu / společnost
 • Vyhledávání klíčových specialistů a budoucích manažerů z vnitřních zdrojů nebo z vnějšího trhu práce
 • Identifikace rozvojových potřeb ve vztahu ke kompetencím, které budou potřebné v dalších letech
 • Programy zajištující potřebný rozvoj High Potentials a Talentů
 • Retence a engagement High Potentials a Talentů v dlouhodobém horizontu

Každý z těchto programů je připraven na specifické potřeby dané organizace a skupiny účastníků. Mezi nejčastější témata rozvojových programů patří:

Career Starters:

 • Identifikace autentického potenciálu
 • Základy komunikace a spolupráce s klíčovými partnery
 • Práce se zpětnou vazbou
 • Efektivní práce s prioritami, časem a dalšími zdroji
 • Růstové mentální nastavení

Young Professionals:

 • Sebeprezentace a personal brand
 • Vedení projektů a komplexních aktivit
 • Efektivní komunikace a spolupráce s klíčovými partnery
 • Práce se stresem a životní energií
 • Podnikatelský přístup

Team-leaders:

 • Klíčové principy leadershipu
 • Rozvoj výkonu, kompetencí a engagementu vedeného týmu
 • Zvládání klíčových manažerských situací
 • Strategický pohled a prioritizace
 • Řešení kritických situací

Metody programů jsou zaměřeny na vysokou efektivitu a motivaci účastníků pro dosažení stanovených cílů rozvojových programů:

 • AC/DC
 • Zpětná vazba od AI
 • Blended learning – kombinace F2F a e-learningových formátů rozvoje
 • Individuální a týmový koučink
 • Vytváření návyků vedoucích k dlouhodobému seberozvoji
 • Práce na týmových nebo individuálních projektech
 • Mentoring ze strany TOP managementu organizace
 • Propojení s High Potentials / Talenty z jiných organizací