Skip to content Skip to footer

Leadership

Tvorba pozitivní a přesvědčivé vize pro rozvoj organizace. Získání důvěry a zaujetí k úspěšnému leadershipu.

Tematické okruhy:

 • Autentický leadership
 • Mezinárodní leadership

 • Leadership pro TOP-manažerské týmy

 • Strategické myšlení

 • Leadership v maticových organizacích

 • Leadership ve VUCA světě


Vedení jednotlivců a týmů, rozvoj výkonu a motivace, autenticita a rozvoj kompetencí schopného vůdce.

Tematické okruhy:

 • Top management

 • Senior management

 • Management pro mistry, supervizory a team-leadery

 • Nově na manažerské pozici

 • Rozvoj talentů

 • Rozvoj engagementu

 • HR infuence
 • Mezigenerační management
 • Klíčové manažerské kompetence
 • Projektový management
 • Management výkonu
 • Management v maticové organizaci


Máte zájem o program či další informace?

Napište nám na: mdrtinova@krauthammer.com