Skip to content Skip to footer

Trénink interních školitelů, trenérů, koučů, mentorů a konzultantů

Vývoj interních tréninkových programů a rozvoj kompetencí nezbytných pro specialisty a manažery, kteří se zaměřují na vedení rozvojových aktivit.

Tematické okruhy:

  • Pedagogický inženýring – vývoj prezenčních a on-line tréninkových programů a příprava školitelů na jejich vedení
  • Trénink interních školitelů
  • Trénink interních koučů a mentorů
  • Trénink interních konzultantů
  • Trénink vedení on-line rozvojových aktivit
  • Trénink vedení firemních konferencí – prezenční i on-line verze
  • AC a DC pro interní školitele, kouče, mentory a konzultanty


Máte zájem o program či další informace?
Napište nám na: mdrtinova@krauthammer.com