Skip to content Skip to footer

4 Level Scale®
360° Zpětná vazba

Nadstandardní systém komplexního hodnocení zaměstnanců, 4 úrovňová stupnice, která vychází z klasické 360° stupňové analýzy. Na rozdíl od ní však nabízí nejen kvantitativní výsledky, ale zejména to nejdůležitější – sadu logicky návazných kroků a doporučení pro další rozvoj vašich lidí.

Příprava a realizace hodnocení často vzbuzují obavy na straně hodnotících i hodnocených. Jaké kompetence, v jakých detailech a návaznostech hodnotit? Jak správně zanalyzovat a zpracovat výsledky, aby byl celý proces motivující a naplnil potenciál pro další rozvoj a růst?
4 Level Scale® odpovídá na tyto otázky sjednocením kvantitativní a kvalitativní analýzy, komplexnosti a pragmatismu.

Co se naučíte?

 • Hodnotit na základě čtyř stupňové stupnice 4 Level Scale®
 • Porovnávat a měřit kompetence jednotlivce na úrovni vzorové, funkční, problémové a diskvalifikující
 • Díky tomu dokážete měřit a vyhodnocovat mnohem přesněji
 • Vyvarujete se problémům osobního a subjektivního posuzování
 • Zjistíte, jak propojit výsledky hodnocení s dalšími návaznými kroky pro následný rozvoj
 • Navíc budete moci porovnat výsledky s mezinárodní databází a ohodnotit tak potenciál vašeho lidského kapitálu

Pro koho je program určen:

 • Pro každého, kdo vede tým a zpracovává hodnocení
 • Pro managery od úrovně TOP managementu až po 1. úroveň výkonného managementu

Jak to probíhá:

 • Po získání přístupu do dotazníku provedete sebehodnocení a následně si pozvete své hodnotící kolegy
  z různých pracovních úrovní
 • Po zpracování výstupu doporučujeme konzultaci s koučem, který vám výstup vysvětlí a předá vám vhodná doporučení


Místo: online

Cena: 500,- bez DPH

V případě zájmu o náš dotazník kontaktujte, prosím, Markétu Drtinovou: mdrtinova@krauthammer.com.

Přihlášením na naše programy dáváte souhlas s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.