Skip to content Skip to footer

Leadership ve VUCA světě

Naučte se dovednostem, nástrojům a přístupům, díky kterým rychle pochopíte současné i budoucí výzvy, dělejte správná rozhodnutí a veďte vaši společnost a lidi správným směrem.

Současný svět se nám mění před očima alarmující rychlostí. Nevíme, co bude zítra, a těžko se učíme změny zvládat.

Hlavním důvodem je kombinace 4 faktorů, které vytvářejí nové VUCA prostředí. Zjistěte, čím jsou tak specifické a naučte se s nimi pracovat.

 • Volatility / Proměnlivost.
 • Uncertainty / Nepředvídatelnost.
 • Complexity / Komplexnost.
 • Ambiguity / Nejednoznačnost.

Pro koho je program určen:

 • Pro manažery na všech úrovních.
 • Pro team leadery.
 • Pro každého, kdo se chce naučit novým přístupům, které mu usnadní zvládat výzvy současného světa.

Co se naučíte:

 • Jak zvládnout neustálé změny.
 • Jakým způsobem určit priority.
 • Jak najít shodu při různých pohledech na stejnou realitu.
 • Jak udělat správná rozhodnutí a motivovat k jejich naplnění.
 • Jak vést k samostatnosti a dosáhnout skutečného engagementu.
 • Které z přístupů leadershipu dnes fungují a které bychom měli opustit.
 • Jak správně komunikovat klíčové informace.
 • Jak si dlouhodobě udržet energii a pozitivní přístup.

Na co se zaměříme?

 • 14 nástrojů a přístupů leadera ve VUCA světě.
 • Pochopení vlivů jednotlivých VUCA faktorů na vaši organizaci nebo tým.
 • Analýza, který z VUCA faktorů potřebujete v dnešní době řešit.
 • Iniciace potřebných změn a jejich optimální načasování i vedení.
 • Předvídání budoucího vývoje a jeho proaktivní využití.
 • Zvládnutí komplexního prostředí a správné rozhodování.
 • Optimální využití potenciálu vedeného týmu a vytváření engagementu.
 • Zvýšení vašeho osobního vlivu na strategická rozhodnutí vaší organizace.

Jak program probíhá:

 • Řešení případových studií, individuální zpětná vazba, sebereflexe, interaktivní týmová práce.
 • Trénink je dvoudenní.
 • Probíhá ve skupinách o maximálním počtu 10 účastníků.

Termíny:
Termíny pro vás připravujeme.

Místo: prezenčně / online dle aktuální situace /
Krauthammer, Antala Staška 34, Praha 4 (v docházkové vzdálenosti od trasy C, stanice Budějovická).

Cena: 11.440,- bez DPH. Cena zahrnuje 2 školicí dny, školicí materiály, v případě prezenční formy dopolední a odpolední občerstvení.

Pro přihlášení či více informací o programu kontaktujte, prosím, Markétu Drtinovou: mdrtinova@krauthammer.com.

Přihlášením na naše programy dáváte souhlas s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.