Skip to content Skip to footer

Leadership a management

Řešili jsme především jak vést týmy, jak komunikovat, motivovat, a to vše v době, kdy se potkáváme sporadicky a jsme více doma na home office než v kanceláři.

Engaging Leadership

 • Jak být všestranným leaderem a zvýšit angažovanost týmu?
 • Kdy uplatnit 6 stylů vedení ve správných situacích?
 • Jak překonat své manažerské slabiny a jak se vyhnout „slepým uličkám“?

Jak vést efektivně týmy a jednotlivce na home office

 • Specifika virtuálních týmů.
 • Podpora motivace pro fungování týmu ve virtuálním prostředí.
 • Nastavení a zajištění dodržování principů efektivní spolupráce.
 • Získání engagementu a loajality.
 • Vytváření týmové sounáležitosti na home office.

Jak být dobrým leaderem v turbulentní době

 • Role leadera v kritických situacích.
 • Zvládání změny ze strany leadera – vize pro současnou a budoucí situaci.
 • Adaptace komunikace a vedení na současnou situaci.
 • Hodnoty, jejichž naplňování dnes lidé od svých leaderů očekávají.
 • Vytváření engagementu a motivace.

Jak opět nastartovat motivaci a výkon lidí

 • Jak stanovit nové motivační cíle
 • Jak v současné době komunikovat změny a obtížná rozhodnutí?
 • Jak podpořit týmovou motivaci a maximální využití potenciálu týmu?
 • Jak změnit standardní zpětnou vazbu pro zvýšení výkonu?
 • Jak zajistit dlouhodobý engagement vedených lidí?

Jak úspěšně řešit výzvy dnešního VUCA světa

 • Nová realita současnosti a budoucnosti podnikatelského, profesionálního a manažerského světa.
 • Volatility - od neustálé proměnlivosti prostředí k jasné vizi.
 • Uncertainty - od nejistoty k předvídání budoucnosti.
 • Complexity - od komplexnosti ke klíčovým prioritám a parametrům.
 • Ambiguity - od nejednoznačnosti k agilitě a samostatnosti.

Jak připravit, komunikovat a vést potřebné změny

 • Analýza současné situace a příprava změny.
 • Budoucí vývoj vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících změnu.
 • Stanovení správné sekvence kroků procesu změny.
 • 3 klíčové faktory komunikace změny.
 • Leadership v 8 fázích procesu změny.

Jak vést efektivní on-line týmovou komunikaci a porady

 • Specifika on-line komunikace.
 • Technické vybavení a příprava nezbytná pro efektivní on-line komunikaci s týmem.
 • Nastavení nových principů spolupráce.
 • Příprava a vedení efektivních on-line porad.
 • Udržování pozornosti na on-line poradách – vědomá a podvědomá úroveň komunikace.

Jak vést efektivně projekty na dálku

 • Specifika vedení projektů s virtuálními projektovými týmy.
 • 4 klíčové principy vedení projektu na dálku.
 • Nástroje vedení virtuálních projektů.
 • Efektivní práce se zdroji a riziky při vedení projektů na dálku.
 • Principy on-line komunikace s projektovým týmem a partnery.