Skip to content Skip to footer

Osobní rozvoj

Jaká jsou doporučení pro práci z domu? Jak si řídit čas, jak pracovat na společných úkolech, když o nich nemůžete společně diskutovat? A je vůbec možné se v dnešní době rozvíjet a vzdělávat?

Energy Fractals©

 • Co vytváří vysokou úroveň osobní a organizační energie?
 • Jak změřit současnou úroveň této energie?
 • Co to jsou Energy Fractals©?
 • Jaké osvědčené příklady Energy Fractals© můžete využít?

Jak nejlépe využívat potenciál a odhalit skryté talenty?

 • Jak snadněji dosáhnout svých cílů a metodou Core Quadrants ® posunout své silné stránky na vyšší level?
 • Jak motivovat vedený tým a plně využívat potenciál svého leadershipu při vedení lidí?
 • Jak pomocí metody Core Quadrants ®posunout výsledky vašeho prodejního týmu a změnit vaše postavení na trhu?
 • Jak efektivně investovat do rozvojových aktivit vaší společnosti a zaměřit trénink a koučink na ty skutečně potřebné kompetence?

Jak úspěšně pracovat na home office

 • Správné stanovení priorit a Time management na home office.
 • Vytváření funkčních a eliminace nefunkčních návyků.
 • Preference a slepá místa extrovertů a introvertů na home office.
 • Efektivní elektronická komunikace s kolegy, manažerem a partnery.
 • Vytváření vnitřní motivace a uspokojení.

Jak si v dnešní době udržet pozitivní přístup a energii

 • Jak řešit příčiny dlouhodobého stresu a jejich důsledky.
 • Osobní emoční účet – vědomé vytváření pozitivního přístupu.
 • Jak efektivně pracovat se 4 klíčovými zdroji naší životní energie.
 • Cesta k osobní nezdolnosti v kritických situacích.
 • Krátkodobé a dlouhodobé řešení nerovnováhy životní energie.

Jak efektivně zvládat kritické a konfliktní situace

 • Nejčastější příčiny vzniku konfliktních situací v současné době.
 • Konstruktivní asertivita: odstranění rizika submisivity a agresivity.
 • Jednání s manipulativními partnery.
 • 6 klíčových principů řešení konfliktů.
 • 4 přístupy pro změnu konfliktního rozhovoru na konstruktivní diskuzi.

Jak v dnešní době nejlépe využívat a rozvíjet svůj potenciál

 • Metoda „Klíčových kompetencí“: cesta k překonání současných limitů našeho výkonu a výsledků.
 • Naše oblíbené kompetence a jejich úskalí.
 • Rozvojové výzvy a blokující alergie.
 • Jak odhalit skryté kompetence a rozvíjet je?
 • Vytváření osobní excelence na základě kreativní kombinace našich kompetencí.

Time Management a řízení priorit v NOVÉ době

 • Jak současná situace ovlivňuje naši práci s časem a dalšími zdroji.

 • Jaké jsou hlavní pilíře time managementu v nových situacích.

 • Jak si správně stanovit své prioritní cíle.

 • Jak řešit neočekávané změny.

 • Jak vytvářet nové návyky, potřebné pro dnešní dobu.

Jak úspěšně zvládnout "NEW NORMAL" s novou motivací a dostatečnou energií

 • Co vytváří naši nezdolnost potřebnou pro zvládnutí obtížného období?

 • Jaký je vliv neustálých změn na naši životní energii a jak naši energii doplňovat?

 • Jak u sebe / kolegů / blízkých osob identifikovat blížící se krizi a jak se v této situaci zachovat?

 • Kde a jak hledat novou motivaci pro pracovní i osobní život a udržet si pozitivní nastavení?