Skip to content Skip to footer

Prodej, vyjednávání a Customer orientation

Prodej, vyjednávání, nabídka i zákaznická péče jsou výrazně zasaženy omezením osobních kontaktů. Zejména specifikům prodeje v online a elektronické podobě se věnujeme v našich webinářích.

Jak v prodeji vyhrávat?

 • Jak nově přistupovat k prodejním rozhovorům, rozvíjet vztahy se zákazníky a vytvářet dostatečně široké pole prodejních příležitostí?
 • Jak vytvářet obchodní příležitosti i tam, kde zdánlivě nejsou?
 • Jak plně využívat obchodní potenciál u svých zákazníků?
 • Jak můžeme odlišit naši nabídku od nabídky konkurence?

Prodej, vyjednávání a Customer orientation

 • Jak obchodovat v nové realitě – důležitost vztahu a důvěry.
 • Jak vést bilanční schůzky a dosáhnout up a cross selling u stávajících zákazníků?
 • Jak využít stávající zákazníky pro aktivní reference?
 • Jak si připravit prodejní prezentaci pro virtuální setkání i s klientem?
 • Jak zvyšovat svoji prodejní produktivitu a výsledky v dnešní době?

Vedení on-line akviziční schůzky

 • Příprava a analýza informací o potenciálním / stávajícím klientovi, příprava scénáře schůzky.
 • Jak zaujmout a vytvořit první pozitivní dojem ve virtuálním prostředí.
 • Zjištění skutečných potřeb potenciálního klienta, analýza rozhodovacího procesu klienta.
 • Vědomá a podvědomá úroveň on-line komunikace.
 • Zajištění následných aktivit.

Specifika prezentace a prosazení nabídky při využití elektronické komunikace

 • Příprava nabídky a formy jejího sdílení s klientem.
 • Analýza rozhodovacího procesu u klienta a lobování.
 • Vedení interaktivní prezentace v on-line prostředí.
 • Využití kladných reakcí a zvládnutí negativních reakcí a námitek.
 • Specifika vedení on-line prezentací s různým počtem účastníků

Jak úspěšně vyjednávat v dnešním světě

 • Specifika vyjednávání s klienty a dodavateli v dnešní době.
 • Pravidla vyjednávání při elektronické komunikaci.
 • Specifika on-line vyjednávání s partnery „výhra –výhra“ a „výhra –prohra“.
 • Vědomá a podvědomá úroveň on-line vyjednávání.
 • 10 nejčastějších vyjednávací gambitů – jak je používat a jak se jim bránit.

Jak jednat s interními partnery a zákazníky v dnešní době

 • Hlavní principy spolupráce s interními zákazníky.
 • Pochopení prioritních potřeb interních zákazníků a 3 úrovně kvality služeb vnímaných interními zákazníky.
 • Rozvoj partnerských vztahů s interními zákazníky.
 • Nástroje efektivní komunikace s interními zákazníky.
 • Poskytování zpětné vazby interním zákazníkům a řešení konfliktů a nedorozumění.