Skip to content Skip to footer

Trénink interních lektorů, koučů a mentorů

Jak vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance v době, kdy se často v kanceláři ani nepotkají? Lze realizovat tréninky či školení zaměstnanců online se stejnými výsledky jako při osobní interakci?

Jak vést úspěšné on-line rozvojové programy

  • Specifika vedení on-line rozvojových aktivit.
  • Příprava lektora a účastníků on-line programu.
  • Nástroje a přístupy pro zajištění vysoké úrovně interaktivity a pozornosti účastníků.
  • Příprava a vedení týmových aktivit během on-line programů.
  • Racionální a emoční rovina on-line rozvojových programů.