Skip to content Skip to footer

Clariant

Coachen van een nieuw directiecomité om snel als één team te handelen

Uitdaging

In januari 2015 richtte Clariant een nieuwe interne organisatie op om wereldwijd diensten te leveren voor interne end-to-end-processen. Daarbij is het bedrijf overgestapt van een functie specifiek servicemodel naar proces gestuurde Global Business Services.

De nieuwe Global Business Services-organisatie (GBS) is van niets af opgericht, met een duidelijke maar ambitieuze roadmap. Hun doel was om snel alle belangrijke processen te verduidelijken en de nodige kennis over te dragen aan de pas opgerichte shared service centers.

Daarnaast streefde het bedrijf ernaar om deze veranderingen samen met alle interne belanghebbenden en business units te beheren, met als doel om tegen eind 2017 procesuitmuntendheid te implementeren in alle diensten.

Hans Bohnen, die de afgelopen 5 jaar met succes een van Clariant's grootste BU's had geleid, werd aangesteld als hoofd van GBS. In die rol nam hij ook een totaal nieuw directiecomité over, waarmee hij snel een collectief verandertraject moest aangaan.

Dit betekende eerst de visie en strategische doelstellingen van GBS verduidelijken, en vervolgens een enorme sprong voorwaarts maken van een 'werkgroep' naar gauw samenwerken als een 'echt team'.

Oplossing

Hans Bohnen had Krauthammers expertise in het coachen van topteams al ervaren toen hij hoofd van BU was. Daarom besloot hij in 2015 Krauthammer in te schakelen voor het ontwerpen en implementeren van een ander op maat gemaakt teamprogramma voor betere prestaties.

Na enkele individuele interviews, twee collectieve vragenlijsten (TASK², DISC-WPMOT-enquête) en een observatie van de teamvergadering om de huidige situatie te evalueren, creëerde Krauthammer een programma op maat, bestaande uit teamworkshops en collectieve coaching. In totaal werden 6 sessies van anderhalve dag gespreid over 10 maanden om de visie en strategische doelstellingen van GBS te verduidelijken en vervolgens teambuilding, teamgeest en teamwork binnen het comité te bevorderen en te verankeren.

Resultaten

Het team voltooide de visie van GBS en de strategische doelstellingen voor 2017. Vervolgens concentreerde het zich op zijn collectieve dynamiek en verduidelijkte het zijn bestaansreden, gedragscode, gewenste leiderschapsstijl, bestuur, rollen en verantwoordelijkheden, modus operandi, strategische prioriteiten en typische agenda's.

Het team oefende consensus, het omgaan met spanningen, het geven en ontvangen van feedback en het spreken met één stem.

Er werden bilaterale discussies gehouden, waardoor individuen de bestanddelen en persoonlijke acties konden identificeren die nodig waren om hun sterke punten te verzilveren, hun zwakke punten te versterken en onderling vertrouwen op te bouwen.

Toen Krauthammer en Clariant het traject aanvingen, hielp een TASK²-enquête om de belangrijkste collectieve sterke punten en ontwikkelingspunten te identificeren.

Een DISC-WPMOT-enquête was een enorme steun om individuele gedrags- en motivatieprofielen te begrijpen en overeenkomsten en verschillen te versterken.

Zo kon de interpersoonlijke communicatie tussen teamleden worden verbeterd.In 2016 werden persoonlijke coaching en enkele teamworkshops gepland om nieuwe routines en gedragingen verder te verankeren.